Intocht in Jeruzalem

Wellicht was de intocht van Jezus in Jeruzalem wel wat bescheidener dan we in het evangelie kunnen lezen. De Romeinse bezetter hield bij het Joodse paasfeest alles in de gaten om onmiddellijk te kunnen ingrijpen. Mogelijk had Jezus eerder de Joodse autoriteiten uitgedaagd door niet zoals de pelgrims uit eerbied van het rijdier af te stappen, maar er juist op te klimmen, vanuit het besef dat God hem gezonden heeft en met gezag bekleed. Eenzelfde profetisch gebaar stelde Hij met het verjagen van verkopers en kopers uit de tempel.

Maar de triomfantelijke sfeer in de tekst is vooral ingegeven door het paasgeloof dat Jezus inderdaad de verwachte Messias is. Dat hij op een ezeltje rijdt, staat dan weer in schril contrast met de paarden en strijdwagenas van de machthebbers. Hij komt om vrede te brengen! De jaarlijkse gewoonte om op palmzondag palmtakjes in de kerk te halen, die het kruisbeeld zullen versieren, sluit daarbij aan.

(Actueel) lijdensverhaal
Maar eerst moeten we het lijdensverhaal doorleven, waarbij Jezus wordt verraden, in de steek gelaten, zelfs door de rotsman Petrus verloochend, vals beschuldigd door zijn eigen volk, ter dood veroordeeld, uitgejouwd en aan het kruis van de opstandelingen gehangen. Een aangrijpend verhaal dat heel actueel blijft als je ziet wat er in de wereld gebeurt.

Toch even een klein fragment, dat we alleen bij de evangelist Marcus vinden:

ďÖZe lieten hem in de steek en namen de vlucht. Toen ging een jongeman die een linnen doek om het blote lichaam had geslagen, hem achterna. Ze (de bende met zwaarden en knuppels) grepen hem, maar hij liet de doek achter en vluchtte naakt weg.Ē(Mc. 14, 50-52)

Die jongeman wil Jezus volgen, maar wordt zelf gegrepen. Hij kan net ontsnappen, zij het dan naakt en berooid. Hij staat voor de eerste christengemeenschap, die zoals Jezus te lijden heeft onder vervolging. Deze jongeman zal echter op Pasen terugkomen om te getuigen dat Jezus leeft en ons voorgaat.

Naar: Kalender veertigdagentijd 2015