Edwin Rozenkamp bestuurslid vrijwilligers

Op 7 april heeft het bestuur van de Norbertusparochie vergaderd. Edwin Rozenkamp heeft aangegeven daarin de portefeuille ĎVrijwilligersí te willen vervullen.

Het bestuur is erg blij met zijn beslissing. Edwin heeft inmiddels laten zien dat hij graag ergens de schouders onder zet. We wensen hem veel succes bij het invulling geven aan deze functie. De vrijwilligers in onze parochie hebben in de persoon van Edwin weer een duidelijk aanspreekpunt.