Morgenkind

In 2016 is uit de nalatenschap van mevrouw Schuurmans-Robijn het kerkhof van Diessen gerenoveerd. Op zaterdag 22 oktober om 18.45 uur was de officiële opening van de gerenoveerde begraafplaats. 

Daarbij is ook Morgenkind ingezegend, een monument in keramiek en een gedachtenisplaat, opgericht ter herinnering aan alle overleden kinderen.

Heel in het bijzonder voor de kinderen die in een ver maar niet vergeten verleden zijn begraven in een naamloos graf. Kinderen die dood werden geboren, ‘geboren voor de eeuwigheid’, kinderen die maar enkele uren of dagen hebben geleefd, of, zoals de Vlaamse dichteres Kris Gelaude hen noemt: morgenkinderen.

 

Morgenkind

Eendagsbloem
in onze handen.
Je kwam voorbij.
Een onuitwisbaar ogenblik
van volgehouden leven.
Het was geen droom.
We hebben je gedragen.
Je hebt ons aangeraakt.
Jouw naam
een vingerafdruk
in ons bestaan.

Kris Gelaude
Uit: Voor wie woorden zoekt, uitgeverij Averbode

 

Het monument in Diessen
Met een gedenkteken op de begraafplaats in Diessen heeft Louis de Groot in keramiek vormgegeven aan wat Kris Gelaude in haar gedicht wil zeggen.

‘Vergeet me nietjes’ omringen de handen waarin het kind met opgetrokken knietjes zich geborgen weet. Vingertjes omklemmen de vinger van moeder, die nooit haar kind vergeten kan. De andere hand is van vader, die mede het stille verdriet moet dragen… want… We hebben je gedragen. Je hebt ons aangeraakt…

Daaromheen de blaadjes van de zonnebloem, teken van hoop en vertrouwen, zich kerend naar het warme licht van de zon.

Zoals een mens zich koesteren mag in het licht van Gods liefde. Geen kind wordt vergeten door God, die ons al kent van in de moederschoot. Ook al heeft het leven een voortijdig einde, in Gods hand is en blijft het geborgen. Ook al geven ouders hun kind uit handen en vertrouwen ze het toe aan Gods liefde en zorg, de band met hun kind blijft. De blauwe armband rondom moeders pols getuigt van die onverbrekelijke verbondenheid…

Vlinders opstijgend naar de hemel als de zielen die de cocon van het lichaam achter zich laten en hun thuis vinden in het weidse geluk dat hun wacht… Vlinders die onze blik omhoogbrengen, verwijzend naar het geloof en het vertrouwen dat er meer is dan alleen hier en nu… Vijf kleine vlinders die zullen neerstrijken op onze vijf begraafplaatsen…

 

Vlinder
Het stille verdriet en het blijvende gemis krijgen nu ook een plekje op alle begraafplaatsen in onze parochie in de vorm van een klein monument van een vlinder met de tekst ’Morgenkind’. Het verwijst naar het grote gedenkteken in Diessen.

Op deze wijze herdenken ook wij als parochie en leefgemeenschap onze ’morgenkinderen’ en betonen we ons medeleven aan elke vrouw en elke man die het gemis van een kind steeds weer ervaart.

qcode morgenkind