NorbertusBode winter 2016

Via deze link †komt u bij de kersteditie van de NorbertusBode 2016.

​Het jeugdkatern 'Alles Kidz' - inclusief de verwijzingen naar de website - is via deze link†op te roepen.

Met de NorbertusBode is ook de folder met de intekenkaart van de Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
huis-aan-huis†bezorgd. De folder is hier†te vinden en de intekenkaart vindt u†hier.