Kerktelevisie

De Venerabele Gilde is in overleg met het parochiebestuur begonnen met de aanleg van kerktelevisie. Binnenkort starten de uitzendingen via de kabel. Ze zijn bedoeld voor aan huis gebonden mensen en voor hen die niet bij de viering aanwezig kunnen zijn. Over enige tijd kunnen belangstellenden wereldwijd†de vieringen in de Norbertusparochie via internet meebeleven.

Venerabele Gilde
De eeuwenoude Venerabele Gilde (ofwel de Gilde van het Venerabel Sacrament) in de Norbertusparochie heeft in het bijzonder aandacht voor de Eucharistie. Ze wil eraan bijdragen de Eucharistie op eigentijdse wijze onder de aandacht van parochianen te brengen, en daarvoor eventueel faciliteiten creŽren.
De gilde doet dit al door o.a. koffiemomenten te verzorgen in de Petruskerk, waar haar wortels liggen. Sinds de parochiefusie opereren de gildebroeders ook in de Willibrorduskerk. In beide kerken zullen ze deze maand een kleine attentie verzorgen voor de communicanten.
Het nieuwste project van de Venerabele Gilde is het opzetten van kerktelevisie in onze parochie.

Stappenplan
Om dit project te realiseren is een stappenplan gemaakt.
In de Petruskerk zijn inmiddels kabels geÔnstalleerd, evenals cameraís en beeldschermen. Er wordt op dit moment ook al Ďproefgedraaidí.
Het gebruik van vaste cameraís voorkomt dat opnames maken hinderlijk is voor deelnemers aan de vieringen. Via de beeldschermen kunnen ook parochianen die achter de pilaren zitten, meer van de vieringen meemaken.

Eerst zullen vieringen in de Petruskerk via de kabel te ontvangen zijn. Later volgen vieringen in de Willibrorduskerk. Zodra er beelden worden gebruikt voor een uitzending, wordt dit in de kerk bekend gemaakt. Ook van de uitbreidingsplannen houden we u op de hoogte.

De Norbertusparochie is de Venerabele Gilde alvast veel dank verschuldigd!