Paus Franciscus: oorzaken van uitsluiting

Eťn van de oorzaken van uitsluiting is de manier waarop wij met geld omgaan. Wij vinden het normaal dat alles in ons leven en onze samenleving draait om geld. We vergeten dat achter de huidige financiŽle crisis een andere crisis schuilgaat: de mens staat niet meer centraal!
Wij hebben nieuwe afgoden gecreŽerd. In plaats van het gouden kalf in het boek Exodus aanbidden wij op een meedogenloze manier het geld. We leven bovendien onder de dictatuur van een ongrijpbare economie, met andere belangen voor ogen dan menselijke. Dit leidt tot verstoring van het evenwicht in de wereld, omdat de mens alleen nog gezien wordt als consument.

De winsten van een kleine minderheid groeien bovenmatig, terwijl het grootste deel van de mensheid steeds meer verstoken blijft van het welzijn van die minderheid. Dit gebrek aan evenwicht is het gevolg van overtuigingen die de vrijemarkteconomie en financiŽle speculatie verdedigen. Ook ontkennen ze dat staten het recht hebben over het algemeen welzijn te waken.

Er groeit een nieuwe, onzichtbare Ė soms denkbeeldige Ėtirannie, die eenzijdig en onverbiddelijk haar wetten en regels oplegt. Door schulden- en rentelasten zijn landen niet meer in staat hun eigen economie op gang te brengen en de koopkracht van hun inwoners te versterken. Wereldwijd komen daar nog corruptie en een egoÔstische belastingontduiking bij.
Honger naar macht en bezit kent geen grenzen.

Dit systeem is alleen maar uit op meer winst en dreigt alles te verslinden. Alles wat kwetsbaar is Ė zoals het leefmilieu Ė staat weerloos tegenover de dwang winst te maken in een vrijemarkteconomie, die als een godheid wordt aanbeden.

Naar: Paus Franciscus,†De vreugde van het evangelie, par. 55 - 56, LICAP, Brussel 2014