Herbestemming kerk Haghorst: stand van zaken

Het parochiebestuur is op 15 februari jl. gestart met de verkoop van de voormalige St.-Josephkerk te Haghorst. In de periode tot de eigendomsoverdracht bij de notaris wordt het gebouw gebruikt als opslag- en werkruimte ten behoeve van de restauratie van twee altaren uit de Willibrorduskerk in Diessen.

Voorgeschiedenis
Al sinds mei 2012 is het parochiebestuur in gesprek met de Commissie Kleine Kern Haghorst over de herbestemming van de St.-Josephkerk na sluiting. De insteek daarbij was het zoeken naar een bij voorkeur maatschappelijke functie van het gebouw voor de Haghorstse gemeenschap. Deze besprekingen zijn mislukt. De inwoners van Haghorst zijn hierover geÔnformeerd in een speciale editie van de NorbertusBode in juni 2015.

Op initiatief van de gemeente zijn er na 1 oktober 2015 nog twee gesprekken geweest tussen gemeente, parochiebestuur en Commissie. Onderzocht is of de Commissie of haar rechtsopvolger het gebouw zou kunnen kopen om het voor Haghorst te behouden. De Commissie kon tot 1 februari 2016 komen met een concreet en haalbaar plan voor de herbestemming. Deze gesprekken hebben niet tot het gewenste resultaat geleid.

Om deze reden is het parochiebestuur deze week gestart met het zoeken van een koper voor het gebouw.†