Kidz-knop 2021

Digitale adventskalender 2021
Adventskalender voor het hele gezin Digitale Adventskalender 2021 bisdom Den Bosch
Uien groot en klein
Hoe wordt kleine uil wijs? Kleine Uil leert door ervaring wijs te worden.
vormsel 2018, peerke donders
Vormelingen gaan naar Peerke Donders in Tilburg Ter voorbereiding op hun Vormsel brengen de vormelingen op zaterdag 6 november 2021 een bezoek aan het Peerke Donderspark in Tilburg.
Eenheid
Pinksteren Als de tekenaar in een stripverhaal duidelijk wil maken dat een personage plotseling een idee krijgt, tekent hij een gloeilampje boven het hoofd van een figuurtje. Ineens weet het de oplossing voor een probleem. Pinksteren is het feest van zo'n opvlammend lichtje.
Hemelvaart Jezus
Hemelvaart, met zonder Jezus... Zoals ‘met zonder jas’ een vertaling is van een zomerse dag, zo is ’met zonder Jezus’ de vertaling van Hemelvaart. Jezus is er niet meer. Wel kunnen we Hem ontmoeten in bijvoorbeeld de eucharistie.
Hartknuffel
Dit is mijn gebod: dat jullie van elkaar houden Jezus zegt tegen ons: 'Dit is mijn gebod: jullie moeten van elkaar houden, zoals Ik van jullie heb gehouden."
Wijngaard met druiven
Jezus is de wijnstok... Om een goed leven te kunnen leiden, moeten we met Jezus verbonden blijven, zoals de ranken met een wijnstok verbonden zijn. Dan pas kunnen ze mooie druiven voortbrengen.
De Goede Herder
Het evangelieverhaal van de Goede Herder De zondag waarop in de kerken het evangelieverhaal van de Goede Herder wordt voorgelezen, is roepingenzondag. Er wordt dan gebeden om nieuwe priesters, die in de voetsporen van Jezus goede herders zijn en mensen de weg naar God wijzen.
De Emmaüsgangers
Jezus zien en aanraken De apostelen begrijpen niet hoe het kan dat Jezus weer leeft. Daarom laat Hij hun zijn handen en voeten zien en eet hij vis. Dat kan alleen als hij leeft. Als je iets kunt zien, begrijp je het vaak beter. Verder aandacht voor Sint Jozef. Op 1 mei - Dag van de Arbeid - vereren we hem als patroon van de arbeiders.
Paaskaars
De paastijd - de ongelovige Thomas Over de paastijd. Het verhaal van de ongelovige Thomas.
Pasen
Pasen, feest van leven Pasen is het feest van het leven. Dat kun je in de natuur zien: in de wei springen lammetjes, de vogels bouwen nesten voor hun jongen, aan de bomen komen groene blaadjes. Pasen is vooral het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Net als Jezus staan wij ooit op uit de dood om verder te leven bij God.
Lauwerkrans
De Goede Week Met Palmpasen vieren we dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt op een ezelsveulen en mensen Hem eren met palmtakken. Op Witte Donderdag schenkt Jezus ons de eucharistie. Op Goede Vrijdag herdenken we zijn lijden en sterven. Met Pasen vieren we zijn verrijzenis.
Graankorrels in de aarde
Een graankorrel in de aarde sterft en brengt veel vruchten voort Zoals een graankorrel in de aarde sterft en vruchten voortbrengt, zo sterft Jezus voor ons, waardoor wij na de dood verder mogen leven in de hemel. Dit offer van Jezus mogen wij navolgen door een offertje te brengen dat anderen gelukkig maakt.
Jezus en Nikodemus
Jezus in gesprek met Nikodemus Gesprek tussen Jezus en Nikodemus, de Farizeeër, die graag van Jezus wil weten hoe je in de hemel kunt komen.
Jezus jaagt geldwisselaars uit de tempel
Jezus jaagt veehandelaren en geldwisselaars de tempel uit Jezus jaagt veehandelaren en geldwisselaars de tempel uit
Gedaanteverandering op de berg Tabor
De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor Jezus ondergaat een gedaanteverandering op de berg Tabor
Uien groot en klein
Hoe kleine uil wijs wordt Kleine uil leert hoe hij wijs kan worden
Jezus in de woestijn
Jezus in de woestijn Jezus is in de woestijn. De duivel probeert hemslechte dingen te laten doen.
Jezus en de melaatse Mc. 1, 40-45
Er komt een melaatse bij Jezus Jezus en de melaatse - Valentijn
Genezing schoonmoeder van Petrus
Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus. Over het sacrament van de ziekenzalving.
Jochem van Velthoven
Gezinsvieringen op Facebook Gezinsvieringen elke woensdag en zondag op Facebook