Gezinsvieringen op Facebook


Pastor Jochem van Velthoven uit Terneuzen organiseert twee keer in de week op Facebook een live gebedsviering voor gezinnen. Hoe speciaal is dat, een pastor op Fb!

Hoe ziet zo'n viering eruit? De pastor leest het evangelie voor en legt het met heel eenvoudige woorden uit. Daarna zingt hij een lied en hij vraagt de kinderen mee te zingen. Voor de gebeden mogen de kinderen die kijken, hun eigen voorbeden posten op de Facebookpagina. Je kunt bijvoorbeeld vragen voor een zieke opa te bidden. 

Meevieren?
Wil je een keer meevieren? Kijk dan op de Facebookpagina Gezinspastoraat Sint Franciscuscentrum (bisdom Breda).