Dit is mijn gebod: dat jullie van elkaar houden


Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: Zoals de Vader van Mij heeft gehouden, zo heb ik ook van jullie gehouden. Als jullie je houden aan mijn geboden, blijven jullie met Mij verbonden in die liefde. Zo blijf ik in de liefde verbonden met de Vader, want ik heb me gehouden aan zijn geboden. Dit zeg ik jullie, zodat jullie altijd blije mensen mogen zijn.

Dit is mijn gebod: jullie moeten van elkaar houden, zoals ik van jullie heb gehouden. Niemand kan meer van iemand houden dan degene die zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Jullie zijn mijn vrienden, als jullie doen wat ik jullie opdraag. Ik noem jullie geen dienaren meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar jullie heb ik vrienden genoemd want Ik heb jullie alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Ik heb jullie de taak gegeven erop uit te gaan. Breng vruchten voort die blijven. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. 

Dit is mijn gebod: dat jullie van elkaar houden. 
 

Afscheidswoord
Iemand die verhuist, neemt voor zijn vertrek afscheid van vrienden en bekenden. Iemand die sterft, neemt afscheid van zijn geliefden. Hij zegt hoeveel hij van hen houdt, en geeft de achterblijvers ook nog goede raad mee.

Het evangelieverhaal van vandaag is Jezus'  afscheidswoord.
Hij vertelt zijn leerlingen én ons dingen die Hij heel belangrijk voor ons vindt. "Jullie moeten van elkaar blijven houden, zoals ik van jullie heb gehouden." Dat betekent niet: wees een beetje lief voor elkaar. Jezus vraagt ons van van elkaar te houden met de liefde die Hij voor ons had. Heel erg veel dus...

Dat deden de leerlingen. Na zijn dood zeiden de mensen: "Kijk eens hoeveel zijn leerlingen van elkaar houden!" Hoe kun jij laten zien dat je van Jezus en van de mensen houdt? 

Gebed
Heer Jezus,
U hebt aan uw vrienden gezegd:
"Blijf van elkaar houden, zoals Ik van jullie heb gehouden."

Dat wil ik deze week proberen, Heer.
Dank U, dat U mijn beste vriend wilt zijn,
en help mij van iedereen te houden. 

 

 

Geheimschrift
Kun je het geheimschrift op de foto hiernaast ontcijferen?

2=b; 3=n; 4=s; 5=k; 6=e; 7=1; 8=v;

9=u; 10=r; 11=d; 12=a; 13=j; 14=z

 

 

Volg de pijl

* Volg de lijn en schrijf de letters in de goede volgorde op.
* Maak daarmee woorden.
* Dan krijg je een zin. 

Wat zegt Jezus tegen ons?  

Bronnen
Evangelieverhaal: naar Johannes 15, 9 - 17
* Overige teksten: naar De Goede herder, Evangelieblaadjes voor de jeugd. Zesde zondag van pasen, jaar B