Pinksteren

Het evangelieverhaal

Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.
Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.


Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal. Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.’

 

'Er gaat een lichtje branden'
Als de tekenaar in een stripverhaal duidelijk wil maken dat een personage plotseling een idee krijgt, tekent hij een gloeilampje boven het hoofd van een figuurtje. Ineens weet het de oplossing voor een probleem. Pinksteren is het feest van zo'n opvlammend lichtje.

De apostelen zagen plotseling licht in de duisternis. Ze waren  bang en teleurgesteld door de arrestatie en dood van Jezus. Maar met Pinksteren voelden ze de Geest van Jezus in hun midden. Ze wisten weer wat hun te doen stond.
 

De vlammetjes boven de hoofden van de apostelen zijn wel spectaculair, maar net als gloeilampjes boven de hoofden van stripfiguren willen ze zeggen: de apostelen weten wat ze moeten doen: de boodschap van liefde van Jezus verkondigen!

De mensen buiten horen deze boodschap. En alle omstanders, waar ze ook vandaan komen, begrijpen die boodschap van liefde. De taal van de liefde is bekend over de hele wereld. 
 

Gebed
God onze Vader,
geef ons de Goede Geest van Jezus
om te doen wat Hij gedaan heeft: vrede en vriendschap brengen
en alle goede dingen met elkaar delen,
Stort het vuur van Uw liefde in ons hart
en in het hart van alle mensen. 

Amen

Een vlammetje hier, een vlammetje daar

Bij de link hieronder kun je het liedje beluisteren en heel snel meezingen.

Een vlammetje hier, een vlammetje daar,
een heleboel vlammetjes bij elkaar.
Zo weet je het al vandaag is het feest
voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest.
 

Een vlammetje hier, een vlammetje daar,
we doen onze vlammetjes bij elkaar
dan is het een vuur, dan is het een feest.
Wij danken de Heer voor de Heilige Geest.

Pinksterliedje


Bronvermelding
* Evangelielezing: Bijbel in gewone taal
* 'Er gaat een lichtje branden', naar: C. Leterme, Bijbel in 1000 seconden
*
Gebed: De Goede Herder, Evangelieblaadjes voor de jeugd, Pinksteren jaar B
* Liedje: Tekst en muziek: Jan Visser