Jezus zien en aanraken

In het Bijbelverhaal van  de Emmaüsgangers staat hoe ze, op weg naar Emmaus, Jezus ontmoeten. Ze herkennen Hem aan het breken van het brood. Later vertellen ze de andere leerlingen wat er gebeurd is. 

Terwijl ze dat vertelden, stond Jezus plotseling in hun midden. Hij zei: "Vrede zij met u." In hun schrik meenden ze een geest te zien, maar Hij zei tegen hen: "Waarom zijn jullie zo in de war? Waarom twijfelen jullie in je hart? Kijk naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het zelf. Raak Mij aan en kijk: een geest heeft geen vlees en beenderen. Ik heb die wel, zoals jullie kunnen zien." Daarna toonde Hij hun zijn handen en voeten. 

Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij: "Hebben jullie hier iets te eten?" Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij at het voor hun ogen op en zei: "Alles moet volledig gebeuren zoals over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen."

Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen. "De Schriften zeggen dat de Messias zal lijden, sterven en op de derde dag verrijzen uit de doden. En dat in zijn naam de bekering en de vergeving van de zonden bekend gemaakt moet worden aan iedereen. Jullie moeten dit overal gaan vertellen. Begin maar in Jeruzalem."

 

Breuken begrijpen
De leerlingen begrijpen niet dat Jezus na zijn dood weer echt leeft. Misschien maak jij ook wel eens mee dat je iets maar niet kunt begrijpen. Misschien heb je dat met breuken. Wat de meester (of de juf) dan doet, lees je hieronder.

De meester tekent breuken op het bord. Of hij plakt er magnetische pannenkoeken op. Die kun je in stukken verdelen. Misschien mag jij zo'n pannenkoek met drie andere kinderen delen, elk kind evenveel. Kijk, nou leer je in een wip wat breuken zijn. Hoe komt dat? Je ziet en raakt aan wat de meester uitlegt. Dan  begrijp je het eerder.

Jezus lijkt op jullie slimme meester. Hij snapt heel goed wat zijn vrienden niet begrijpen. Eerst was Hij dood aan het kruis en nu leeft Hij weer. Hoe kun je leven na de dood? Dat vragen een heleboel mensen zich af.

Daarom legt Jezus het wonder niet alleen met woorden uit. Hij laat zich ook zien en aanraken en eet vis. Zo laat Hij ons mensen begrijpen dat Hij echt leeft.

 

1 mei, feest van Sint Jozef, de werkman
God heeft Jozef gekozen als man van Maria en pleegvader van Jezus. Jozef mocht voor Jezus en Maria zorgen. De mensen in Nazareth kenden Jezus heel goed. Toen Hij begon met preken zeiden ze tegen elkaar: "Is dat niet Jezus, de zoon van Jozef. de timmerman?" Ze wisten niet dat Jezus eigenlijk de Zoon van God was. 

Op 1 mei vieren we het feest van Sint Jozef, de werkman. Hij was heel zijn leven een eenvoudige timmerman maar hij stond open voor wat God van hem wilde, en zorgde goed voor Jezus en Maria. Hij deed gewoon zijn plicht.

Elke dag je best doen
Van Jozef kunnen we leren elke dag opnieuw te doen wat er van ons gevraagd wordt. Voor God is het niet belangrijk of we eenvoudig werk doen, of een heel belangrijk beroep hebben.
Het geeft niet dat je minder slim bent dan je klasgenoten, als je maar je best doet. Ook jij kunt thuis helpen, zoals Jozef deed: afdrogen, een boodschap doen, op een broertje of zusje passen. 

 

Meimaand
Bereid jij je mee voor op de meimaand? Teken in mei elke dag een bloem ter ere van Maria. Dan heb je op het eind van mei een bloemenkrans voor haar. 

Hieronder kun je de tekening downloaden. 
 

Bloemenkrans Maria

Gebed voor de meimaand
Moeder Maria,
Jij hebt zo goed voor Jezus gezorgd,
net als mijn mama voor mij zorgt.
Daarom staan er overal bloemen
bij uw beeld.
Jij mag van Jezus ook voor ons allemaal
een goede moeder zijn.
Daarom bid ik: Maria, help mij
een goed en behulpzaam kind te zijn.