Jezus is de wijnstok...

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Ik ben de echte wijnstok. Mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snoeit Hij weg. Elke rank die wel vrucht draagt, snoeit Hij bij, zodat ze meer vrucht kan dragen. (...) Blijf met Mij verbonden, dan blijf Ik met jullie verbonden.

De rank kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Ze kan het alleen maar als ze verbonden blijft met de wijnstok. Zo ook kunnen jullie geen vrucht dragen, als jullie niet met Mij verbonden blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie met Mij verbonden blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht. Want los van Mij kunnen jullie niets. 

Als iemand niet met Mij verbonden blijft, wordt hij weggeworpen als een rank. Hij droogt uit. Men brengt die ranken bij elkaar om ze in het vuur te gooien en te verbranden. Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, dan mag je vragen wat jullie willen en je zult het krijgen. Dat jullie rijke vruchten dragen, daardoor wordt Mijn Vader verheerlijkt. Zo worden jullie mijn leerlingen."

...en wij zijn de ranken
In Jezus' tijd groeiden er in Israël veel druivenplanten. Ze hebben een stevige stam: de wijnstok. Hieraan zitten zijtakken, ook wel ranken genoemd. Daaraan groeien de druiventrossen. Om goede druiven te krijgen moet je takjes waar geen vruchten aan zitten, wegsnijden. Dat noemen we snoeien.

Jezus noemt zichzelf de wijnstok en ons de ranken. Ranken moeten verbonden blijven met de wijnstok om er warter en voedsel uit te halen. Anders kunnen de druiven niet groeien. Zoals de wijnstok verbonden is met de ranken, zo moeten ook wij verboinden blijven met Jezus. Los van Jezus kunnen wij niets. 

Je kunt dicht bij Jezus blijven door regelmatig met Hem te praten. Je kunt ook een kruisje dragen of aan de muur hangen om regelmatig aan Hem te denken. Ook in de eucharistie zijn we bijzonder met Hem verbonden. 

Lied over de wijnstok
Hieronder zie je de tekst van een liedje over Jezus als de wijnstok. Bij de link daaronder kun je het lied ook beluisteren. 

 


De Ware Wijnstok

Ik ben de ware wijnstok
Mijn Vader is de landman
Jullie zijn de ranken
Dus blijf in Mij
Want wie in Mij wil leven
Die zal Ik leven geven
Blijf in Mijn liefde
Blijf in Mij

Elke rank die zonder vrucht blijft
neemt Hij weg
Elke rank die vrucht draagt
Die snoeit Hij zodat ze bloeien kan
Ik ben de ware wijnstok
Mijn Vader is de landman
Jullie zijn de ranken
Dus blijf in Mij

O Heer Jezus leer mij te blijven in U
Ook als U gaat snoeien
Ik weet dat het Uw liefde is
Jezus leer mij te groeien in U
Laat mij bloeien
Met alle levenskracht die in U is
Van U is de macht
Van U is de glorie
Van U is de heerlijkheid

 

O Heer Jezus leer mij te blijven in U
Ook als U gaat snoeien
Ik weet dat het Uw liefde is
Jezus leer mij te groeien in U
Laat mij bloeien
Met alle levenskracht die in U is
Van U is de macht
Van U is de glorie
Van U is de heerlijkheid

Ik ben de ware wijnstok
Mijn Vader is de landman
Jullie zijn de ranken
Dus blijf in Mij
Want wie in Mij wil leven
Die zal Ik leven geven
Blijf in mijn liefde
Blijf in mij

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
(Johannes 15,1-7)

 

 

Lied over de wijnstok

Maak je de wijnstok af? 
Hier zie je een tekening van de wijnstok. Hij is nog erg kaal.
Als je hem bladeren en druiventrossen geeft, wordt het een prachtige wijnstok.

Bij de link hieronder kun je de tekening downloaden. Eerst printen en dan tekenen maar, en kleuren! Veel plezier!

Tekening en kleurplaat wijnstok