De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor

Op een dag nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij bracht hen boven op een hoge berg. Ze waren er helemaal alleen.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleren begonnen te stralen en werden zo wit als geen wasser van linnen ter wereld maken kan. Elia verscheen hun, samen met Mozes, en zij praatten met Jezus.

Petrus nam daarop het woord en zei tegen Jezus: "Meester, het is goed om hier te zijn. Laat ons hier drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia." Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren helemaal ondersteboven.
Een wolk kwam over hen en uit die wolk klonk een stem: "Dit is mijn Zoon, van wie ik veel houd. Luistert naar hem."
Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij zich dan alleen Jezus.

Toen ze de berg afdaalden, verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden was opgestaan. Ze vertelden er inderdaad niemand wat van, ook al vroegen ze zich onder elkaar af wat dat toch wel betekende: opstaan uit de doden.

Jezus neemt drie apostelen mee naar de berg Tabor. Daar zien ze hoe Jezus' uiterlijk verandert. Hij ziet er schitterend uit! We noemen dat de gedaanteverandering van Jezus. Naast Jezus staan Mozes en de profeet Elia, twee belangrijke mannen uit het Oude Testament. Ze zien nu, samen met de apostelen, hoe Jezus na zijn dood en verrijzenis zal zijn. Dat vieren we met Pasen.

Nee zeggen maar ook ja doen...
Vorige week zei Jezus 'nee' tegen de verleidingen van de duivel. Jij zegt ook wel eens 'nee' tegen je vrienden, als ze willen dat je dingen doet die verkeerd zijn.

Jezus zei ook 'ja', tegen zijn hemelse Vader. Hij deed wat God van Hem vroeg. Om net als Jezus te zijn, moeten wij ook 'ja' zeggen én 'ja' doen als er iets van ons gevraagd wordt.

Zonder te mopperen een boodschap doen voor je moeder, de vaatwasser inruimen, je kamer opruimen, ook als je geen zin hebt. En: delen. Lees maar wat het volgende gebedje daarover zegt.

Gebed
Heer Jezus,
Het is vasten en U vraagt mij
het deurtje van mijn hart
wat meer open te zetten.
Soms denk ik te veel aan mezelf.
Maak me sterk, Jezus,
​om met anderen te delen,
veertig dagen lang.
Amen

 

Kleurplaat van Jezus op de berg Tabor

Bij de link hieronder vind je een kleurplaat van de gedaanteverandering van Jezus. Als je glitterstiften gebruikt, kun je Jezus heel mooi laten stralen. Dan zie je hoe schitterend Hij er op dat moment uitziet. 

Bronnen
* De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor: naar Marcus 9, 2 - 10
* Gebed en kleurplaat: De Goede Herder, Evangelieblaadjes voor de jeugd. 5de zondag dhj
* Nee zeggen maar ook ja doen: eigen materiaal