Het evangelieverhaal van de Goede Herder

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

Maar een huurling is geen echte herder. De schapen zijn niet van hem. Als die een wolf ziet aankomen. laat hij de schapen in de steek en vlucht weg. De wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Dat komt doordat hij alleen maar een huurling is. Hij heeft niet alles over voor zijn schapen.

Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn  leven voor de schapen.

Ik heb ook nog andere schapen. Die zijn niet uit deze schaapsstal. Ook voor hen moet ik de Herder zijn. Zij zullen luisteren naar mijn stem. Zo komt er één kudde met één herder."

Roepingenzondag
Heb je wel eens een kudde schapen gezien? Die grazen op een groot terrein. Iemand moet op de schappen passen, anders verdwalen ze. De herder verzorgt de zieke dieren, geeft ze te eten en beschermt ze tegen vossen en wolfen. De schapen vertrouwen hun herder en luisteren naar zijn stem.

Jezus vergelijkt de mensen met zo'n kudde schapen en Jezus zelf is de Goede Herder. Jezus heeft herders in zijn plaats aangesteld. Dat zijn de priesters.

Vandaag is het roepingenzondag en bidden we om veel van zulke goede priester-herders. Jezus heeft immers veel mensen nodig die anderen de weg naar God wijzen. 
Als een jongen priester wil worden, gaat hij eerst naar een priesterschool, een 'seminarie'. Daarna wijdt de bisschop hem tot priester. En God helpt hem dan elke dag om in de voetsporen van Jezus een goede herder te zijn.

Priesterwijding

De klokken van de kathedraal luiden feestelijk. Heel wat mensen gaan de grote kerk in. Binnen is het heel druk. Bijna alle banken zijn bezet. Het orgel speelt prachtig. 
Marieke zit in de voorste bank naast haar ouders. Een stoet van priesters en misdienaars trekt door de kerk. Het meisje kent één van hen. Het is Lars. Hij wordt vandaag priester en draagt een wit kleed. Achter hem loopt de bisschop. Hij heeft een mooie mantel aan met een kruis erop. Op het hoofd draagt hij een mijter en in zijn hand heeft hij een zilveren staf.


Lars gaat languit voor het altaar op de grond liggen. "Waarom is dat?" fluistert Marieke tegen haar vader. "Zo laat je zien dat je zonder Gods hulp niets kunt", antwoordt hij. 
Dan knielt Lars voor de bisschop neer. Die legt zijn handen op Lars' hoofd en bidt in stilte om Gods hulp. Zo wordt de nieuwe priester gewijd. Hij krijgt een stola om. Het is een lange sjaal die ons vertelt: dit is een priester. Als hij een stola draagt, doet hij voor ons wat Jezus deed. 

Na de mis is er een receptie. Heel veel mensen feliciteren Lars. Dan geeft hij voor het eerst de priesterzegen. Na de receptie gaat Marieke met haar ouders mee naar het huis van Lars. Daar is het nog de hele dag feest. 
 

Gebed voor priesterroepingen
Heer Jezus,
voor U uw leerlingen geroepen hebt
om apostel te worden,
hebt U gebeden, een hele nacht lang.
Ook wij bidden om werkers
in de wijngaard van uw kerk.

Geef aan uw kerk vele jonge mensen
die alles verlaten
om U te volgen in een leven
dat geheel aan U is toegewijd.
Amen

Kleurplaat bij het evangelie

Klik voor de kleurplaat op de link hieronder. 

De Goede Herder

Bronnen
Evangelieverhaal: naar Johannes 10, 11 - 17
* Overtige teksten: naar De Goede herder, Evangelieblaadjes voor de jeugd. Vierde zondag van pasen, jaar B