Hemelvaart, met zonder Jezus...


Hemelvaart is een bijzondere donderdag, in het midden van de week. Iedereen is vrij. Als het meezit, is het mooi weer. Een dag om erop uit te trekken. Wie weet al ‘met zonder jas’, zoals kinderen soms zeggen. Maar waar gaat Hemelvaart eigenlijk over?

Hemelvaart gaat over Jezus die naar zijn Vader in de hemel gaat. Daarmee komt een einde aan een periode van 40 dagen (vanaf Pasen) waarin Jezus aan zijn leerlingen verscheen.


Hoe ging Jezus' hemelvaart in zijn werk?
Er zijn in de Bijbel twee verhalen over de hemelvaart van Jezus. 

Lucas 24: 50-53
Toen nam Jezus de leerlingen mee de stad uit, tot bij het dorp Betanië. Hij stak zijn armen uit en zegende hen. En terwijl hij dat deed, ging hij weg. God haalde hem naar de hemel. 

Handelingen 1: 9-11
Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee, zodat ze hem niet meer konden zien. Terwijl ze Jezus bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte kleren bij hen, die zeiden: "Mannen van Galilea, waarom staan jullie naar de hemel te kijken? Jullie hebben Jezus zien weggaan naar de hemel. Hij zal op dezelfde wijze terugkeren." 

 

Met zonder Jezus...
Zodra het mooi weer is, willen kinderen ‘met zonder jas’ naar buiten. Misschien zeg jij dat ook wel eens. Natuurlijk is het eigenlijk: ‘met jas’ of ‘zonder jas’, maar 'met zonder' is veel leuker. Het past gewoon bij mooie, zomerse dagen...

Zo is ’met zonder Jezus’ de vertaling van Hemelvaart. Jezus is er niet meer; toch blijft Hij ons nabij. Ook al zien we Hem niet meer, Jezus blijft met ons verbonden, bijv. in de eucharistie. En tien dagen na Hemelvaart (met Pinksteren) vieren we dat Hij ons de H. Geest stuurde. Hij helpt ons te leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. De H. Geest geeft ons ook de kracht om het goede nieuws overal te gaan vertellen.

Wat is dat goede nieuws? 
In de Bijbel staat dat  Jezus, de Messias, zal lijden en sterven en drie dagen later zal opstaan uit de dood. Dat hij ons de H. Geest zal sturen om ons te helpen. Dit verhaal van het evangelie (= blijde boodschap) moet verteld worden. Alle volken moeten het horen.

Versje over Hemelvaart

Zo ver

Jezus, u bent zo ver weg ...
vindt u het raar als ik dit zeg?
Ik stel me u voor ... op een berg
hoog in de lucht - vindt u dat erg?

Zo zie ik u: heel ver en hoog,
met engelen en een regenboog.
Toch ziet u mij, u knikt en lacht:
ga maar fijn spelen, hoor ik zacht.

U kent me goed, u maakt me blij
U bent heel ver en toch dichtbij.
U wijst de weg, toch ben ik vrij.
U bent zó groot, en toch ... in mij!

 

Puzzelen bij het evangelie
De apostelen waren verdrietig toen Jezus wegging. De engelen zeiden: "Wat staan jullie toch naar de hemel te kijken?" 

Los de puzzel bij de link hieronder op om te ontdekken wat de engelen nog meer gezegd hebben om de apostelen te troosten en te helpen.

Puzzel hemelvaart

Bronnen
* Naar: Met zonder Jezus', over Hemelvaart, een uitgave van de protestantse kerk.
* Versje over Hemelvaart: Geloven thuis.
* Puzzel: De Goede herder, Evangelieblaadjes voor de jeugd. Hemelvaart van de Heer, jaar B