Kidz-knop 2020

Jezus breekt het brood
Kinderwoorddienst Palmzondag en Witte Donderdag Er zijn met Palmzondag en Witte Donderdag kinderwoorddiensten in respectievelijk de Petruskerk (11.00 uur) en de Willibrorduskerk (19.00 uur).
Kleurplaat kerst 2022
Keurplaat kerst 2022 Kleurplaat die je op 30 december 2022 mag inleveren tijdens de kerkopenstelling in de willibrorduskerk.
Het geschenk voor het kind Torens van het paleis
Kerstverhaal: Het geschenk voor het kind Irenus, de zoon van koning Baltasar, gaat zijn vader achterna, als die de ster van Bethlehem volgt. Ook Irenus wil de pasgeboren Koning geschenken geven. Maar... als hij bij de kerststal aankomt, staat hij met lege handen... In het verhaal kun je lezen wat er met zijn geschenken is gebeurd.
Deken Felie Spooren
Vormselviering 2 december Vormselviering in de Petruskerk op 2 december 2022
Communicanten Diessen 2022
Communicanten 2022 Foto's en namen van communicanten 2022
Bidden voor het eten
Het evangelie van de groeiknuffel Jezus droomt van een groeiknuffel. Hij droomt ervan dat alle mensen van elkaar houden en elkaar een knuffel geven, dat God de Vader en Jezus ook meedoen met die groeiknuffel. Dat de mensen zo steeds meer van elkaar gaan houden.
Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u
Jezus zegt: "Mijn vrede geef ik jullie." Jezus gaat binnenkort weg maar hij laat zijn leerlingen niet zonder hulp achter. Ze hebben zijn woorden nog en Hij laat zijn vrede na. Ook stuurt hij een helper, de H. Geest. Die zal zijn woorden in herinnering brengen.
I love you wasknijpers
Een nieuwe regel: jullie moeten van elkaar houden! In het evangelie van vandaag zegt Jezus tegen zijn leerlingen: jullie moeten van elkaar houden zoals ik van jullie heb gehouden. Deze nieuwe regel geldt ook voor ons, in de tijd waarin wij leven. Vandaag wordt pater Titus Brandsma heilig verklaard. Hij hield, net als jezus, heel veel van God en van de mensen.
Ongelovige Tomas
Beloken Pasen: het verhaal van de ongelovige Tomas Tomas kan pas geloven dat Jezus is opgestaan, a;ls hij met zijn en handen Jezus' wonden kan zien en voelen.
Pasen Jezus is na zijn dood uit het graf opgestaan. Hij heeft ons beloofd dat wij ook verder mogen leven na de dood. Hij heeft ons gered van de dood.
Voetwassing
De laatste dagen van de Goede Week Wat gebeurt er in de kerk op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en paaszaterdag?
Palmpasen intocht Jeruzalem
Palmpasen: Jezus komt naar Jeruzalem voor het paasfeest De intocht van Jezus in Jeruzalem vieren we op Palmzondag.
Vrouw die gestenigd moet worden
Over een vrouw die gestenigd moet worden Het evangelieverhaal van de vrouw die met stenen doodgegooid moet worden, omdat ze haar man ontrouw is geweest. Jezus leert ons dat we iemand niet moeten veroordelen vanwege zijn fouten maar hem moeten vergeven. We maken allemaal fouten.
Paastakken
Palmpaastakken met voorwerpen van de Goede Week In palmpaastakken kun je voorwerpen hangen die met de Goede Week te maken hebben.
Digitale adventskalender 2021
Adventskalender voor het hele gezin Digitale Adventskalender 2021 bisdom Den Bosch
Uien groot en klein
Hoe wordt kleine uil wijs? Kleine Uil leert door ervaring wijs te worden.
vormsel 2018, peerke donders
Vormelingen gaan naar Peerke Donders in Tilburg Ter voorbereiding op hun Vormsel brengen de vormelingen op zaterdag 6 november 2021 een bezoek aan het Peerke Donderspark in Tilburg.
Eenheid
Pinksteren Als de tekenaar in een stripverhaal duidelijk wil maken dat een personage plotseling een idee krijgt, tekent hij een gloeilampje boven het hoofd van een figuurtje. Ineens weet het de oplossing voor een probleem. Pinksteren is het feest van zo'n opvlammend lichtje.
Hemelvaart Jezus
Hemelvaart, met zonder Jezus... Zoals Ďmet zonder jasí een vertaling is van een zomerse dag, zo is ímet zonder Jezusí de vertaling van Hemelvaart. Jezus is er niet meer. Wel kunnen we Hem ontmoeten in bijvoorbeeld de eucharistie.
Hartknuffel
Dit is mijn gebod: dat jullie van elkaar houden Jezus zegt tegen ons: 'Dit is mijn gebod: jullie moeten van elkaar houden, zoals Ik van jullie heb gehouden."
Wijngaard met druiven
Jezus is de wijnstok... Om een goed leven te kunnen leiden, moeten we met Jezus verbonden blijven, zoals de ranken met een wijnstok verbonden zijn. Dan pas kunnen ze mooie druiven voortbrengen.
De Goede Herder
Het evangelieverhaal van de Goede Herder De zondag waarop in de kerken het evangelieverhaal van de Goede Herder wordt voorgelezen, is roepingenzondag. Er wordt dan gebeden om nieuwe priesters, die in de voetsporen van Jezus goede herders zijn en mensen de weg naar God wijzen.
De EmmaŁsgangers
Jezus zien en aanraken De apostelen begrijpen niet hoe het kan dat Jezus weer leeft. Daarom laat Hij hun zijn handen en voeten zien en eet hij vis. Dat kan alleen als hij leeft. Als je iets kunt zien, begrijp je het vaak beter. Verder aandacht voor Sint Jozef. Op 1 mei - Dag van de Arbeid - vereren we hem als patroon van de arbeiders.
Paaskaars
De paastijd - de ongelovige Thomas Over de paastijd. Het verhaal van de ongelovige Thomas.
Pasen
Pasen, feest van leven Pasen is het feest van het leven. Dat kun je in de natuur zien: in de wei springen lammetjes, de vogels bouwen nesten voor hun jongen, aan de bomen komen groene blaadjes. Pasen is vooral het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Net als Jezus staan wij ooit op uit de dood om verder te leven bij God.
Lauwerkrans
De Goede Week Met Palmpasen vieren we dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt op een ezelsveulen en mensen Hem eren met palmtakken. Op Witte Donderdag schenkt Jezus ons de eucharistie. Op Goede Vrijdag herdenken we zijn lijden en sterven. Met Pasen vieren we zijn verrijzenis.
Graankorrels in de aarde
Een graankorrel in de aarde sterft en brengt veel vruchten voort Zoals een graankorrel in de aarde sterft en vruchten voortbrengt, zo sterft Jezus voor ons, waardoor wij na de dood verder mogen leven in de hemel. Dit offer van Jezus mogen wij navolgen door een offertje te brengen dat anderen gelukkig maakt.
Jezus en Nikodemus
Jezus in gesprek met Nikodemus Gesprek tussen Jezus en Nikodemus, de FarizeeŽr, die graag van Jezus wil weten hoe je in de hemel kunt komen.
Jezus jaagt geldwisselaars uit de tempel
Jezus jaagt veehandelaren en geldwisselaars de tempel uit Jezus jaagt veehandelaren en geldwisselaars de tempel uit
Gedaanteverandering op de berg Tabor
De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor Jezus ondergaat een gedaanteverandering op de berg Tabor
Uien groot en klein
Hoe kleine uil wijs wordt Kleine uil leert hoe hij wijs kan worden
Jezus in de woestijn
Jezus in de woestijn Jezus is in de woestijn. De duivel probeert hemslechte dingen te laten doen.
Jezus en de melaatse Mc. 1, 40-45
Er komt een melaatse bij Jezus Jezus en de melaatse - Valentijn
Genezing schoonmoeder van Petrus
Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus. Over het sacrament van de ziekenzalving.
Jochem van Velthoven
Gezinsvieringen op Facebook Gezinsvieringen elke woensdag en zondag op Facebook
Adventskalender 2020 bisdom Den Bosch
Adventskalender Een digitale adventskalender als voorbereiding voor kinderen, hun ouders en grootouders op het feest van Kerstmis.
Cartoon heilig
Heiligen Info over bekende heiligen naar aanleiding van NB met dit thema van oktober 2020
Grot met uilen
De weg van Jezus Jezus zegt: "Ik ben de weg." Hij vraagt ons die weg te volgen. Dat betekent: doen wat Jezus in zijn leven heeft gedaan.
Pasen
Pasen: nieuw leven! Over de verrijzenis van Jezus en zijn ontmoeting met Maria Magdalena en de EmmaŁsgangers. Wat dood lijkt, is niet altijd dood maar komt in een andere vorm weer tot leven.
Pasen
(Kinder-)filmpje: op weg naar Pasen Filmpje voor kinderen over de Goede Week en Pasen.