De Goede Week

De Goede Week


PALMZONDAG
Vroeger kregen de winnaars van een wedstrijd een lauwerkrans van groene laurierbladeren omgehangen. Hij werd een ‘erepalm’ genoemd, omdat de overwinnaar ermee geëerd werd.

Vandaag krijg je in de kerk een gewijd palmtakje. Dat herinnert ons aan de palmtakken waarmee de mensen Jezus toezwaai-den, toen Hij Jeruzalem binnenreed op zijn ezelsveulentje. Dat staat in het evangelie van vandaag. 

 

Jezus rijdt Jeruzalem binnen
Jezus ging met zijn leerlingen naar Jeruzalem. Hij stuurde  twee van zijn leerlingen op weg met de opdracht: "Ga naar het dorp daar vóór u. Wanneer u er binnenkomt, is het eerste wat u zult vinden een veulen. Het is vastgebonden. Nog nooit heeft iemand erop gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand tegen u zegt: 'Wat doet u daar?' geef dan het antwoord: De Heer heeft het nodig, maar hij stuurt het gauw weer terug."

Ze gingen op weg en vonden een veulen. Het was vastgebonden aan een deur buiten op straat. Ze maakten het los, maar sommige mensen die daar in de buurt stonden, riepen tegen hen: "Wat doet u daar om zomaar het veulen los te maken?"
Ze gaven het antwoord dat Jezus hun had gezegd. De mensen lieten hen toen met rust.

Ze brachten het veulen bij Jezus. Ze legden er hun mantels overheen. Jezus ging erop zitten. Veel mensen legden hun mantels breeduit op de weg. Anderen bedekten de weg met groene takken die ze in het veld gekapt hadden. De mensen die om Hem heen drongen, jubelden: "Hosanna; gezegend die komt in de naam van de Heer. Geprezen het koninkrijk van onze Vader David, dat komt. Hossana in den hoge!"

Overwinnaar Jezus
Het palmtakje dat je in de kerk krijgt, is ook een ‘erepalm’.  Het herinnert ons aan de overwinnaar Jezus, want met Pasen vieren we dat Jezus de dood overwint...

Na de mis kun je het takje achter het kruisbeeld steken als erepalm. Zo eer je Jezus als overwinnaar. Telkens als je dat palmtakje aan het kruisbeeld ziet, vertelt het jou het goede nieuws: “Jezus wint het van de dood! En dank zij Jezus worden wij ook overwinnaars!” Dat is een een blij bericht in deze Goede Week.


Palmtakje
Ieder jaar doen
we bij ons thuis
een takje groen
aan het kruis.

Dat palmpje klein
​zó stil en fijn
brengt onze Heer
dank en eer.

Puzzel palmpasentakken
Bij de link hieronder zie je zes tekeningen van mensen die met palmtakken zwaaien naar Jezus op het veulen. Welke plaatjes zijn precies hetzelfde? Verbind ze met een lijn.  
 

Puzzel palmpasentakken


DE LAATSE DAGEN VAN DE GOEDE WEEK

Kelk Witte Donderdag

Witte Donderdag
Jezus eet voor het laatst met zijn vrienden, de apostelen. Hij deelt met hen het Brood en de Beker. Dat is het sacrament van de eucharistie. Hij wast de voeten van zijn leerlingen. Daarmee laat Jezus zien dat Hij onze dienaar wil zijn. En wij moeten elkaars dienaar ziijn door elkaar te helpen. 

Het lege graf

Goede Vrijdag
Jezus draagt zijn kruis naar de berg Golgotha. Daar kruisigen de Romeinse soldaten hem. Zijn moeder Maria en ook Johannes staan onder het kruis. Jezus sterft uit goedheid voor ons. Deze dag heet dan ook Goede Vrijdag.  

Voor een filmpje over Goede Vrijdag klik hier

regenboog

Stille Zaterdag
Jezus ligt in het graf. Op paaszaterdag vieren we geen eucharistie. We wachten op de verrijzenis van Jezus met Pasen.