Er komt een melaatse bij Jezus

Op een dag komt er een melaatse bij Jezus. Hij valt op zijn knieën en smeekt Hem: "Als U het wilt, kunt U mij reinigen."
Vol medelijden steekt Jezus de hand uit, raakt de man aan en zegt tegen hem: "Ik wil dat je rein wordt." Meteen verdwijnt de melaatsheid en wordt hij rein.

Jezus stuurt hem weg en zegt nog met grote nadruk tegen hem: "Zorg ervoor dat je er met niemand over praat, maar laat je zien aan de priester. Breng voor je reiniging het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. Dat zal voor hen het bewijs zijn."

Als de man eenmaal vertrokken is, begint hij zijn verhaal openlijk rond te vertellen. Zo maakt hij bekend wat er gebeurd is. Het gevolg hiervan is dat Jezus niet meer openlijk in de stad kan komen, maar buiten op eenzame plaatsen blijft. Toch komen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Als de melaatse Jezus ziet, denkt de man vast: "Als Jezus me nu maar niet wegstuurt! Als Hij maar niet alleen kijkt naar mijn zieke buitenkant!" Maar Jezus loopt niet met een boog om hem heen, zoals de anderen. Hij raakt de melaatse man aan om hem te genezen. 

Melaatsheid
Melaatsheid is een afschuwelijke ziekte. Een melaatse krijgt vlekken of knobbels op zijn lichaam.
In de tijd van Jezus kon melaatsheid nog niet genezen worden. Wie een melaatse aanraakte, kon zelf ook ziek worden. Melaatsen moesten dus ver van gezonde mensen leven. Ze moesten in gescheurde kleren rondlopen en roepen: "Onrein! Onrein!" wanneer er iemand in de buurt kwam.
Als Jezus de man aanraakt, is Hij volgens de joodse wet ook onrein. 

 

Niemand buitensluiten

Maar... voor Jezus is de mens belangrijker dan de joodse wet.
Hij sluit niemand buiten. Dat vraagt Jezus ook aan ieder van ons. Er zijn zoveel kinderen die zich buitengesloten voelen, omdat ze anders zijn.
Kijk jij met de ogen van Jezus? Laat jij iedereen er weer bij horen en meedoen? 

Gebed

Heer Jezus,
zo dikwijls sluiten we kinderen uit 
vanwege hun uiterlijk, hun ziekte,
hun kleding of hun gebreken.
Vandaag willen we naar Uw voorbeeld kijken.

Help ons om echte vrienden
van hen te worden
en van hen te houden zoals ze zijn.

Amen

 

Kleurplaat bij het evangelie

Download de kleurplaat via de link hieronder en print hem. Kleur alle vakjes met een driehoekje bruin, met een rondje geel en met een vierkantje groen. Wat zie je dan?

Daarover kun je lezen in het evangelie van vandaag. 

 

 

 

Printversie kleurplaat melaatse

De heilige Valentijn  -  14 februari
Valentijn was bisschop van de stad Terni in Zuid-Italië. Keizer Claudius II had alle soldaten nodig die hij maar kon krijgen, om zijn rijk in stand te houden. Daarom moesten zoveel mogelijk jonge mannen het leger in. Ze mochten niet trouwen. Niets mocht hen nog herinneren aan thuis, zeker geen vrouw en kinderen.

Dan krijgt Valentijn bezoek van een christelijk meisje dat met een soldaat wil trouwen. Valentijn kent het verbod van Clausius natuurlijk, maar toch trouwt hij het jonge paar, omdat een gezin stichten belangrijker is dan oorlog voeren. 

Andere jongens en meisjes kloppen nu ook bij Valentijn aan, totdat iemand hem verklikt bij de keizer. Zelfs tijdens zijn gevangenschap probeert Valentijn de keizer te bekeren tot het christelijk geloof.
De keizer is daarover zo boos, dat hij hem laat folteren en onthoofden. Dat gebeurt op 14 februari 268. 

Valentijnsdag
De heilige Valentijn wordt over de hele wereld vereerd als de beschermheilige van de geliefden. Op zijn naamfeest - 14 februari, Valentijnsdag - schenken geliefden elkaar bloemen.
Volgens een oud verhaal zal een ongehuwd meisje met de jongen trouwen die ze op de morgen van 14 februari als eerste ziet. Daarom staat een jongeman die op een meisje verliefd is, al vroeg in de morgen bij haar huis te wachten, zodat zij hem als eerste zal zien en... als bruidegom zal kiezen. Dat hoopt hij dan...

 

Bronvermelding
* Het verhaal van Jezus en de melaatse: naar Marcus 1, 40-45
*Overige teksten: naar De Goede herder, Evangelieblaadjes voor de jeugd, zesde zondag door het jaar B