Jezus in gesprek met Nikodemus

Mozes en de koperen slang
In het evangelie van vandaag gaat Jezus in gesprek met Niko-demus. Je kunt de tekst alleen begrijpen, als je het verhaal van Mozes en de koperen slang kent.

Mozes was in het Oude Testament de leider van het Israëlische volk, dat veertig jaar door de woestijn zwierf op weg naar het door God beloofde land. Op een bepaald moment werd het volk door giftige slangen aangevallen en veel mensen stierven. Mozes liet toen een bronzen slang maken, die hij op een hoge paal zette. Al wie naar de slang opkeek, zou niet sterven. 

 

Het evangelieverhaal over Jezus en Nikodemus
Op een dag zei Jezus tegen Nikodemus: "De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn. Zo zal iedereen die gelooft in Hem, eeuwig leven. God heeft immers zoveel van de wereld gehouden dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan. Hij zal eeuwig leven."

 

Nikodemus
Nikodemus hoort bij de Farizeeërs. Deze mensen geloven niet dat Jezus de zoon van God is. Ze denken dat ze alles van God en de Bijbel afweten. Ze hebben een hekel aan Jezus, omdat Hij laat voelen dat ze niet leven zoals God het wil.
Nikodemus gelooft wel in Jezus. Hij wil graag met Hem praten, maar is bang voor de andere Farizeeërs. Daarom gaat hij 's nachts naar Jezus toe. Dan ziet niemand hem...

Met Jezus praat hij over hoe je in de hemel komt. Jezus legt uit dat wij na de dood verder mogen leven, omdat Hij voor ons sterft aan het kruis. Daarna vertelt Hij over de Israëlieten in de woestijn. Zoals de Israëlieten naar de bronzen slang keken en in leven bleven, zo kijken wij naar Jezus aan het kruis. Wij geloven dat Hij ons redt van de dood. God heeft uit liefde voor de mensen Jezus, zijn eigen Zoon, gegeven. Daarover gaat het gebed hieronder. 


Gebed
Goede Vader in de henel,
wij danken u omdat Gij,
uit liefde voor ieder van ons,
Uw allermooiste cadeau hebt gegeven: 
Jezus, Uw eigen Zoon.
Wij danken u voor Jezus,
die voor ons gestorven is aan het kruis,
om ons eeuwig leven te geven.

Amen

 

Puzzel bij het evangelie
Hiernaast zie je een puzzel die past bij het evangelie van vandaag. Hoe los je hem op?

Als je het goed gedaan hebt, lees je in het kruis een boodschap van God aan Nikodemus en aan jou. 

 

Rebus en puzzel DGH 4vastenB

Verhaal voor de vastentijd: Jullie zijn mijn handen
Vader, moeder en de kinderen lopen rond in een oud, Duits stadje. Plotseling wijst Marieke naar een muur waartegen een kruisbeeld hangt. "Wat een raar kruisbeeld", zegt ze. Iedereen kijkt in de richting van Mariekes hand. "Ja!" roepen de andere kinderen. Zoiets hebben ze nog nooit gezien: een kruisbeeld zonder houten kruis en Jezus zonder armen!

Vader zegt: "Je moet niet alleen naar het beeld kijken maar ook naar de Duitse tekst ernaast. Deze tekst komt uit de mond van Jezus. Als je het beeld met de tekst combineert, is er niks geks aan: Leiht mir eure Hände." Bert vraagt: "Wat betekent dat, papa?"  Vader legt het uit: "In het Nederlands staat er, vrij vertaald: Jullie zijn mijn handen."

Katrien vraagt: "Wat bedoelt Jezus daarmee?" Vader antwoordt: "Jezus is niet meer bij ons. Hij kan dus niet meer doen wat Hij tijdens zijn leven met zijn handen deed: zegenen, troosten..." Katrien vult aan: "... genezen, bidden, geven..." en dan komt Pieter ertussen: "... beschermen, delen, helpen..." Vader knikt bevestigend: "Prima, jongens! Jullie hebben het heel goed begrepen. Zó moeten we met elkaar omgaan. Dan zijn wij de handen van Jezus. Komaan, er is werk aan de winkel...!" (Foto: John Lamet)

Weet jij ook hoe je de handen van Jezus kunt zijn? 

 

Bronnen
* Evangelieverhaal: naar Johannes 3, 14 - 17
* Overige teksten: naar De Goede Herder, Evangelieblaadjes voor de jeugd, vierde zondag van de vasten, jaar B