De paastijd - de ongelovige Thomas

Met Pasen vierden we dat Jezus nieuw leven heeft gekregen. Dit is het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar. 
De paastijd is langer: vanaf de avond voor Pasen tot en met Pinksteren, een periode van vijftig dagen. Zeven weken lang is het in de vieringen nog een beetje Pasen.

* De paaskaars staat nog op het altaar, tot Pinksteren. 
* De priester draagt een wit kleed, de kleur van de blijdschap.       Blij zijn hoort bij een feest.
* In het evangelie gaat het nog steeds over de verrijzenis.
   Jezus verschijnt bijvoorbeeld aan de ongelovige Thomas.
 

Het evangelie van Jezus en de ongelovige Thomas
Op een avond waren de leerlingen bij elkaar. De deuren waren op slot, omdat ze bang waren voor de Joden. Opeens kwam Jezus binnen. Hij ging midden tussen hen staan en zei: "Vrede zij met jullie." Na deze groet liet hij hun zijn handen en zijn zijde zien. Toen de leerlingen Jezus zagen, waren ze heel blij. 

De apostel Thomas was er niet bij toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: "Wij hebben de Heer gezien." Maar hij antwoordde: "Als ik niet in zijn handen het teken van de spijkers zie, en mijn vingers in de gaten kan steken, en mijn hand in de wond van zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven."

Acht dagen later waren de leerlingen weer bij elkaar. Nu was Thomas er ook. Al waren de deuren op slot, toch kwam Jezus binnen. Hij ging tussen hen in staan en zei: "Vrede zij met jullie." Toen zei Hij tegen Thomas: "Kom hier met je vinger en kijk naar mijn handen. Steek je hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig maar gelovig." 

Toen riep Thomas uit: "Mijn Heer en mijn God!" En Jezus zei tegen hem: "Omdat je Mij gezien hebt, geloof je" Zalig de mensen die niet gezien en toch geloofd hebben."

Mijn heer en mijn God
Thomas raakt Jezus aan en voelt de wonden. Hij zegt niet: "U bent Jezus!"  Nee, hij roept: "Mijn Heer en Mijn God!"  Hiermee vertelt Thomas ons dat hij weet wie Jezus is: niet alleen een mens, de zoon van Maria, maar ook de Zoon van God. God heeft Hem nieuw leven gegeven. Een mooie geloofsbelijdenis in vijf woorden...

Als je bidt, vraag je je misschien wel eens af: zou God echt naar mij luisteren? Denk dan maar aan Thomas... 

 

De ongelovige Thomas

Thomas, Thomas kom eens hier,
waarom twijfel je aan Mij?
Zie Mijn littekens en wonden,
steek je handen in Mijn zij!

Waarom wil je niet geloven,
dat Ik het werkelijk ook Ben,
Ik kom door jouw gesloten deuren,
omdat Ik ál jouw twijfels ken!

Maar nu je Mij gezien hebt,
zeg je: "Mijn Here en Mijn God!"
Weet je Thomas, Ik ga je helpen
en geef je óók een nieuw gebod!

 

Want zalig zijn zij die wél geloven,
zonder Mijn wonden ooit te zien,
dus zeg niet steeds in ongeloof,
eerst voelen, dan geloven misschien!

En zo heeft Thomas moeten leren
dat geloof voorop moet staan,
ook al wil hij tastbare bewijzen,
dan nóg biedt Jezus hem Zijn Vrede aan!

 

 

Puzzel bij het evangelie
Print de puzzel bij de link. Wat staat er in de dikgedrukte balk?
1. Naam van de apostel die twijfelt.
2. Hij wilde een teken in de … van Jezus zien.
3. Hij wilde voelen met zijn …
4. De naam van de Heer.
5. Een ander woord voor ‘gelukkig’: ... de mensen die niet gezien en toch geloofd hebben.
6. De deuren waren …
7. Een ander woord voor ‘vertrouwen hebben op God’.
8. Een andere naam voor Thomas.
9. Een ander woord voor ‘spijkers’.

 

Puzzel

Bronnen
Evangelieverhaal: naar Johannes 20, 19 - 29
* Overtige teksten: naar De Goede herder, Evangelieblaadjes voor de jeugd. Tweede zondag van pasen, jaar B
* Gedicht over de ongelovige Tomas: Elst Hengstman-van Olst, www.gedichtensite.nl