Jezus in de woestijn

Op een dag voerde de H. Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bleef Hij daar, terwijl de duivel probeerde hem verkeerde dingen te laten doen. Jezus woonde tussen de wilde dieren en engelen zorgden voor Hem. 

Toen Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea en leerde de mensen de Blijde Boodschap van God. Hij zei:
"De tijd van God is gekomen en zijn rijk is dichtbij. Bekeer jezelf en geloof in de Blijde Boodschap."

Jezus staat voor de keuze: gehoorzamen aan God of doen wat de duivel (het kwaad) van Hem wil. Jezus voert daarover strijd met zichzelf. Maar de kracht die Jezus van de H. Geest krijgt, is sterker dan de streken van de duivel. Jezus kiest voor het goede en weet de duivel te overwinnen. 

De moed om nee te zeggen
Er is wel moed voor nodig om 'nee' te zeggen tegen dingen die verkeerd zijn. Het wordt nog moeilijker als vrienden je vertellen dat je een 'watje' bent, als je niet meedoet. Om 'bij je vrienden te horen', kies je dan toch maar voor het verkeerde. 

Laten we in deze vastentijd doen wat Jezus deed: nee blijven zeggen. Vraag aan Jezus om je daarbij  te helpen. Bijvoorbeeldje door het gebedje hieronder uit te spreken. 

Gebed
Heer Jezus,
Het is vasten en U vraagt mij
in deze veertig dagen
helemaal nieuw te worden.
Help me, Jezus,
om NEE te zeggen
tegen alles wat fout is.
Nog meer dan anders wil ik
bij U horen.
Maak me sterk, Jezus,
om te doen wat U
van mij verlangt. 

 

Vastentijd
Jezus bracht 40 dagen door in de woestijn. Zo lang duurt ook onze vastenperiode. Deze begint na carnaval en duurt tot Pasen. In de vasten bereiden we ons voor op Pasen. We proberen in deze periode meer als Jezus te worden door extra te bidden maar ook door meer aandacht te hebben voor anderen. Hoe kun je dat doen? 

Vasten-spaardoosje

Jezus vraagt van ons dat we mensen in nood helpen. Hieronder lees je hoe je dat kunt doen. 

* Vlees en toetjes zijn luxe producten voor arme mensen op de wereld  Ze hebben vaak maar één eenvoudige maaltijd per dag. In de vasten kunnen we zeggen: dan eten ook wij uit solidari-teit één keer (of vaker) per week geen vlees en geen toetje. 

* Het geld dat we daarmee uitsparen, kunnen we bestemmen voor de vastenactie. Daarmee steunt onze parochie een priester in Oeganda, Sander Kesseler. Hij werkt daar in een vluchtelingenkamp met heel veel kinderen. Hij zorgt ervoor dat ze eten krijgen en naar school kunnen. Je kunt het gespaarde geld bewaren in een spaardoosje voor de vasten. 

Spaardoosje
Hieronder staat de link naar een afbeelding van zo'n spaardoosje. Druk het af op steviger papier. Dan kunnen er heel veel munten en papiergeld in... 

Veel plezier met sparen!

Spaardoos vasten 2021

Bronvermelding
* Het verhaal van Jezus in de woestijn: naar Marcus 1, 12-15
* "De moed om nee te zeggen', het gebed en de tekening van het spaardoosje: naar De Goede herder, Evangelieblaadjes voor de jeugd, eerste zondag van de vasten, jaar B
* Overige teksten: eigen materiaal