Mededeling Oecumenische viering

Om de rust in de parochie te bewaren is in overleg met de staf van het bisdom en na advies van bisschop De Korte besloten dat de oecumenische gebedsviering op zondag 19 januari toch zal doorgaan om 11.00 uur in de Petruskerk in Hilvarenbeek en niet in de protestante Andreaskerk om 10.00 uur.

Om mensen in Hilvarenbeek de kans te geven de zondagsmis in dat weekend bij te wonen, zal er op zaterdagavond 18 januari om 17.30 uur in de Petruskerk een extra H. Mis worden ingelast.
 

Dit jaar zal de oecumenische viering dus doorgaan zoals in het verleden gebruikelijk, maar bisschop De Korte heeft wel gezegd dit volgend jaar anders te regelen en deze niet op zondagmorgen te laten doorgaan ter vervanging van de H. Mis. Het is een goede gewoonte samen met andere christenen te bidden in een oecumenische gebedsviering als een extra viering, maar voor iedere katholiek wordt de dag des Heren of de zondag geheiligd door de H. Mis bij te wonen.

Pastoor Marc Massaer