Corona, straf van God? Woord van de bisschop

Corona, straf van God? Een beschouwing van bisschop De Korte in het licht van kruis en opstanding

Buiten maar ook binnen de Kerk zijn stemmen die het coronavirus zien als een straf van God. In dit vierde Woord ter bemoediging plaats ik daar grote vraagtekens bij. Laten wij niet te gemakkelijk denken dat wij Gods beleid over ons bestaan kunnen doorgronden. Christus vormt voor ons het hoogtepunt van Gods openbarend spreken en handelen. In Hem ontmoeten wij allereerst een God die wil genezen en vergeven.

Hier het complete woord ter bemoediging van de bisschop.