Kidz-knop: Jezus is de weg

Onder de Kidz-knop op de homepage staat een nieuwe bijdrage voor de kinderen. Als je erop klikt, kom je uit bij een artikel met als titel: 'Jezus is de weg'. 

Waarom noemt Jezus zich de weg?
Jezus bedoelt: volg Mij maar, doe maar wat Ik heb gedaan. Ik ben jullie gids door het leven. Mijn weg is de enige die naar God leidt.

Via deze link kun je ook bij het artikel komen.