Bezoek Homa Farm Sander Kesseler

 

Van: Sander Kesseler
Verzonden: Woensdag 4 maart 2020, 16:00 uur
Onderwerp: Bezoek Homa Farm

Beste parochianen van de Norbertusparochie,

Op de eerste plaats wil ik via deze weg de parochie bedanken dat zij meedoet aan de Vastenactie, die dit jaar bestemd is voor ons project. Supermooi.


Zojuist hebben wij, fr. Anthony, ik en Clerkson een bezoek gebracht aan Homa Farm. Het bezoek heeft de hele dag geduurd. De bedoeling ervan was advies in te winnen over onze eigen grond:

* Welke irrigatiemethoden zijn er?
* Op welke wijze kunnen we onze grond vruchtbaarder maken?
* Welke gewassen kunnen we erop laten groeien en hoe?
* Hoe ziet de training eruit die de vrouwen en meiden hier vijf maanden lang gaan volgen?

Ook hebben we gekeken hoe we later (in het tweede jaar) meer vrouwen en meiden kunnen trainen vanuit de parochie. Dat willen we doen met hulp van de docenten van dit project (Homa Farm), dat is gestart door de Nederlandse ambassade. 

We hebben veel advies gekregen en betere ideeën over irrigatie en bemesting. We weten nu ook hoe we het project toekomstbestendiger kunnen maken.

We hebben een principe-akkoord met Homa Farm gesloten over de training van vijf maanden voor de vrouwen / meiden.

Hierbij ook enkele foto's van ons bezoek.

Met vriendelijke groet,
Fr. Sander Kesseler