Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

De Nederlandse bisschoppen blikken in hun brief terug op de coronaperiode. Deze ligt min of meer achter ons, nu we vanaf tweede pinksterdag in beperkte kring weer Eucharistie kunnen vieren. In het licht van Pinksteren mogen we opnieuw beseffen dat God dicht bij ons is, ook al moeten we nog steeds op afstand van elkaar leven en missen we de sacramenten.

Slotpassage
'Wij wensen u een inspirerend pinksterfeest toe en hopen dat de Geest u begeleidt uit deze verwarrende periode naar een nieuwe ervaring van vrede, naar de ervaring dat God ons zijn hand ten zegen houdt.'

Voor de pinksterbrief van de Nederlandse bisschoppen klik op onderstaande link.

Brief Nederlandse bisschoppen Pinksteren 2020