Update project Agwara: hulp aan vluchtelingen in de eigen regio

Agwara, een project waarbij vrouwen en vluchtelingen in Oeganda landbouwtrainingen krijgen, is in maart 2020 goedgekeurd door de landelijke Vastenactie. Mensen uit de
St.-Jozefparochie (Haaren, Moergestel, Oisterwijk) en de Norbertusparochie (de gemeente Hilvarenbeek) gaan het drie jaar op rij steunen.

Een agwara is een soort kalebas, die uitgehold voor verschillende doeleinden te gebruiken is: als muziekinstrument, schep, stoel enz. Een prima, korte naam voor dit veelzijdige project, dat ook verschillende doelen dient.

 

Ontstaan
Pastoor Francis De Meyer van de St.-Jozefparochie zat tegelijk met Sander Kesseler op de priesteropleiding in Den Bosch. Vlak voor zijn diakenwijding in 2011 kreeg Sander het verzoek een jaar op een middelbare school in het Westen van Oeganda te komen werken. Beiden waren daar geweest met een uitwisseling in 2007. Uiteindelijk is Sander er zes jaar gebleven. Het waren best moeilijke jaren: wennen aan het klimaat, het eten en ook aan de cultuur van de mensen. Sander heeft ervaren dat het werken daar beter gaat, als je er wat langer bent. De mensen weten dan wat ze aan je hebben, en jij weet hoe met de mensen om te gaan.

Een nieuw gebied, een nieuwe uitdaging
Begin 2017 vroeg de bisschop aan Sander of hij in het noorden van Oeganda wilde komen werken. Daar waren al twee vluchtelingenkampen van de VN voor alle mensen die de burgeroorlog in Zuid-Soedan waren ontvlucht. Er bleven echter nog steeds mensen bij komen. Daarom besloten de gezamenlijke kerken daar zelf een kamp te steunen, waarvoor ze een stuk grond van 40 bij 50 km beschikbaar stelden. Intussen wonen er in dit kamp al 150.000 mensen, waarvan 80% jonger dan 13 jaar. Sander werkt daar samen met negen andere priesters uit de VS, India en Venuzuela en met medewerkers van andere kerken.

Landelijke Vastenactie
In de zomer van 2019 was Sander enkele maanden in Brabant om in verschillende kerken en parochies van het bisdom in te vallen. Toen heeft hij samen met de MOV-groep (Missie Ontwikkeling Vrede) van de St.-Jozefparochie in Moergestel het plan opgevat het grote project in Noord-Oeganda te steunen en bij de landelijke Vastenactie in te dienen.

Wat houdt het plan in?
De parochie vlakbij dat vluchtelingenkamp heeft grond beschikbaar gesteld voor landbouw. Vierhonderd vrouwen - vluchtelingen én Oegandezen - zullen daarop voedsel gaan verbouwen.
*Allereerst moeten er voorzieningen komen om de regen die op de daken van parochiegebouwen valt, ondergronds op te vangen. Dat water moet via een irrigatiesysteem op de landbouwgrond gebracht worden.
*Twintig vrouwen zullen landbouwvoorlichting volgen, gegeven in de regio door de Nederlandse regering, en wat ze geleerd hebben, doorgeven aan andere vrouwen.
*In het derde jaar kunnen de vrouwen een deel van de landbouwproducten verkopen, waarmee ze een inkomen verwerven.

Een prima idee, vluchtelingen in hun eigen regio helpen! Het is ook fijne dat we rechtstreeks contact hebben met Sander daar!

Steun de landelijke Vastenactie
De landelijke Vastenactie gaat vanaf dit jaar het project ondersteunen, tot wel 50% extra!! Daarvoor is het belangrijk dat u het projectnummer 401406 vermeldt bij het overmaken naar Vastenactie. Want als het geld op de grote hoop terechtkomt, krijgen we niks extra's.

Hoe kunt u bijdragen?

Hartelijk dank!

Foto's

Voor foto's van o.a. de kerk en de school in het vluchtelingenkamp klik hier.