Bedevaart Hakendover

Op tweede paasdag vindt voor de 116de keer de bedevaart naar Hakendover plaats. Wilt u deze eens van dichtbij meemaken? Dan kunt u zich voor de busreis naar Hakendover opgeven bij Jan van de Kerkhof, telefoon 06-43472543.

Geschiedenis
Het bedevaartsoord kent een lange geschiedenis. Uit overlevering en gedeeltelijk uit geschiedschrijving blijkt dat omstreeks 690 na Chr. Hakendover al bestond. Het verhaal zegt dat in dat jaar drie Romeinse maagden een kerk wilden bouwen voor de Salvator Mundi, de Zaligmaker der wereld.

Het bouwen werd telkens door engelen verstoord. De maagden kregen een boodschap dat God zelf de plaats zou aanwijzen. Dertien dagen na het feest van Driekoningen was op een van de heuvels, midden in de wijde sneeuwvlakte, een stuk land afgebakend met een zijden draad. Daarbinnen groeide groen gras en bloeide uitbundig een hagendoorn. De maagden lieten daar door twaalf werkers de kerk bouwen maar er werkten dertien mensen. Een van hen kwam nooit om loon en at ook niet mee in de schafttijden. Het getal dertien heeft zijn betekenis gekregen in de devotie bij de bedevaart. Men trok dertien keer rond de kerk of dertien keer naar een naburig kerkje in Grimde, dwars door velden en sloten. Dit alles ter ere van de Dertiende Werkman.

Processie tweede paasdag
Ook nu nog komen mensen en ruiters met hun paarden op tweede paasdag bijeen. Ze lopen in processie over de velden naar een naburige heuveltop en vertrappen alle gewassen. Op de heuvel zegent één van de priesters mensen en dieren en ook de velden, zodat deze rijkelijk vrucht mogen dragen. Het verhaal wil dat de velden die door mens en dier tijdens de processie vertrapt zijn, malser gras en beter graan voortbrengen dan velden elders.

Broederschap van de Goddelijke Zaligmaker
De broederschap van de Goddelijke Zaligmaker bestaat al sinds 1891. Zij organiseert op tweede paasdag de bedevaart naar Hakendover. Vanuit Diessen zijn vroeger verschillende pelgrims met de fiets naar Hakendover gegaan, waar zij dan twee of drie dagen verbleven.

Meer weten? Kijk op: www.pp-h.be of www.hakendover.be

Hakendover 2