Zesde woord ter bemoediging van de bisschop

Op zaterdag 25 april heeft bisschop De Korte broeder Jan ter Maat ofm tot diaken gewijd. In het najaar ontvangt hij de priesterwijding. Door de coronacrisis kon de wijding maar in zeer beperkte kring plaatsvinden. Het was een klein feest in een onzekere tijd.
In zijn zesde woord ter bemoediging gaat de bisschop in op deze wijding maar ook op het belang van de herderlijke zorg door priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere gelovigen, juist in deze vervelende coronatijd.

Klik hier voor de tekst van de brief van de bisschop.