Zelfstandige parochie Haghorst

Het is duidelijk dat de hulpkerk in Haghorst op weg was een volwaardige parochie te worden. Een volgende stap was een brief van de bisschop van 20 mei 1949 aan de pastoor van Diessen om nu snel het formele verzoek tot de oprichting van de zelfstandige parochie Haghorst in te dienen. Verder verzocht hij antwoord op enkele vragen: wie werd de titelheilige van deze kerk, hoeveel parochianen (vanaf zeven jaar) waren er en hoeveel communicanten, wie waren de te benoemen kerkmeesters en wat waren de parochiegrenzen precies?
Bij het antwoord op de laatste vraag waren ook de parochies Moergestel en Oostelbeers betrokken. Daarom adviseerde de bisschop contact op te nemen met de Bisschoppelijk Inspecteur voor Bouwzaken, rector H. van Helvoort te ’s-Hertogenbosch. Hij zat op 4 juli 1949 in de pastorie van Diessen een vergadering voor, waaraan de pastoors van Diessen, Moergestel en Oostelbeers en aspirant-pastoor Verstijnen deelnamen. De grenzen werden omschreven, de H. Jozef bleef titelheilige van de kerk en de H. Willibrord uiteraard ‘patronus loci’. Het aantal parochianen stelde men vast op 550 en als eerste kerkmeesters werden aan de bisschop voorgedragen: A. van Bijsterveldt,, Arn. Donkers, J. van Doormaal en G. Linnemans, die allen hun sporen hadden verdiend bij voorgaande activiteiten ten bate van de toekomstige parochie.
 

Pastorie

Toen enkele dagen later de beloofde woning voor de aanstaande pastoor vrijkwam, kon de parochie Haghorst formeel worden opgericht.
In het bisschoppelijk schrijven van 12 juli 1949 werd de parochie H. Jozef te Diessen-Haghorst met ingang van 22 juli canoniek opgericht en kapelaan Andreas Jacobus Verstijnen benoemd tot eerste pastoor.

Eerste pastoor en kerkmeesters
Pastoor Versteijnen is op 7 april 1913 te Haaren geboren en op 30 juli 1938 door Mgr. A.F. Diepen gewijd tot priester van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Achtereenvolgens was hij kapelaan te Tilburg - Broekhoven I (1938-1942), Budel-Dorp (1942-1945) en Zeeland (1945-1949).
De deken en pastoor van Oirschot, TH. de Vries, installeerde hem op vrijdagavond 22 juli 1949 als pastoor van de Sint-Jozefparochie Diessen-Haghorst. Getuigen waren de pastoors M. van de Linden (Diessen-H. Willibrordus) en F.C. van Tartwijk (dorp Zeeland).                                                                             
Als eerste kerkmeesters werden benoemd A. van Bijsterveldt, Arn. Donkers, J. van Doormaal en G. Linnemans. Donkers en Linnemans kregen tegelijkertijd ontslag als kerkmeester van de Willibrordusparochie. Daarvan hadden zij vanaf 1946 tijdelijk deel uitgemaakt in verband met de bouw van de school (zie verderop) en de kerk.
Actieve parochianen
De parochianen waren massaal aanwezig bij de installatie van pastoor Verstijnen, zoals ze in de daaropvolgende jaren ook actief deelnamen aan de liturgische vieringen. De parochie kon van start gaan en bloeien onder een gelukkig gesternte, zoals veel parochies in Brabant in de jaren vijftig van de twintigste eeuw. De Haghorstenaren waren bereid ook de materiële noden van hun parochie en kerk te dragen, want nagenoeg honderd procent van de bevolking nam jarenlang deel aan de in 1962 ingevoerde gezinsbijdrage!