De school

Aan het eind van de jaren dertig van de vorige eeuw werd de behoefte aan een school voor de buurtschap Haghorst actueel: de meeste kinderen moesten drie kwartier tot een uur lopen naar de lagere school in Diessen-dorp.

Namens twintig ouders, 53 kinderen vertegenwoordigend, deed het kerkbestuur van de Diessense moederparochie St.-Willi-brordus op 16 oktober 1939 bij de gemeente Diessen een aan-vraag voor een schoolgebouw in Haghorst. Overtuigd van een spoedige goedkeuring nam men ook maar meteen contact op met de bekende architect-kerkenbouwer uit die jaren, H.W. Valk te ‘s-Hertogenbosch. De Duitse invasie in mei 1940 gooide roet in het eten. De oorlog was oorzaak van jaren vertraging.

Tegen het eind van de jaren veertig bouwde de gemeente Diessen de school. Architect was wederom
H. Pontzen uit Tilburg, eerder ontwerper van het kerkgebouw en de pastorie van Haghorst. Op 1 maart 1950 zegende pastoor A. Verstijnen het gebouw in, waarna het in gebruik werd genomen. De school, met ruimte voor drie dubbelklassen, werd toegewijd aan de H. Aloysius. Eigenaar bleef de gemeente Diessen, die de school in bruikleen gaf aan het kerkbestuur van de intussen opgerichte parochie.