Kerksluiting

Ook de kleine geloofsgemeenschap Haghorst krijgt in de laatste decennia van de 20ste en begin 21ste eeuw te maken met een toenemende ontkerkelijking. Het aantal bezoekers loopt sterk terug tot gemiddeld zo’n 10 tot 20 in het weekend en soms nog minder.

Vanwege een afnemend aantal priesters, minder kerkbezoek, te veel kerken, vergrijzing van bezoekers en vrijwilligers en minder financiële middelen is het beleid van bisschop Hurkmans er dan al op gericht dekenaten en parochies samen te voegen tot nieuwe parochies, zoals vastgelegd in zijn beleidsnotitie Groeien in geloof, geloven in groei 2009 – 2020. Hij wilde daarmee ‘oude’ parochies bundelen en het kerkelijk leven vitaliseren.

Een decreet van de bisschop van 1 mei 2012 voegde de St.-Josephparochie in Haghorst samen met de H.-Antoniusparochie in Biest-Houtakker, de H.-Willibrordusparochie te Diessen en de H.-Adrianus te Esbeek tot de nieuwe parochie H. Norbertus. Per 1 maart 2014 trad de H.-Petrusparochie te Hilvarenbeek toe.

Na een plechtige viering op 26 mei 2013 werd de St. Josephkerk in Haghorst aan de eredienst onttrokken. In de voormalige kerk is nu een fysiopraktijk gevestigd.