Klokkenstoel

In 2004 hebben de inwoners van Haghorst, mede op initiatief van diaken Johan van Olmen, zelf een nieuwe klokkenstoel met bronzen luidklok geplaatst tussen de kerk en de toenmalige pastorie.

Wijding van de klok
Tijdens een plechtige openluchtmis op 10 oktober 2004 heeft deken L. Spijkers uit Oirschot de nieuwe St.-Josephklok gewijd. Hij wenste de parochianen toe dat deze klok nog lang zijn klanken zou mogen verspreiden over het dorp. De feestelijke viering werd afgesloten met een aubade door harmonie St.-Willibrordus uit Diessen, gevolgd door de opening van een gezellige markt.
De gemeenschap Haghorst is na de nieuwe bestemming van het voormalige kerkgebouw nog steeds eigenaar van de klokkenstoel met luidklok.

Tent voor openluchtmis
Aubade Harmonie Concordia uit Diessen
Ballonnen tijdens de markt