Interieur van de kerk

In 1950 bracht broeder Rafaël van de broeders penitenten uit Boekel een prachtige kruiswegstatie van gebakken witte klei aan. Ook van zijn hand is de wondermooie kerstgroep, bestaande uit 21 beelden, eveneens van gebakken witte klei.  

Met de houten beelden - van parochiepatroon St-Joseph, de H. Maria en de H Gerardus  - en een kruis met corpus van beeldhouwer P. Verdonk uit ’s-Hertogenbosch (verworven in 1952) kon de inventaris van het kerkje als nagenoeg voltooid worden beschouwd.

Het interieur na de verbouwing in 1968
De gelovigenruimte bestaat nu uit een breed middenschip van drie traveeën en smalle zijbeuken met de kruiswegstaties. Het schip wordt van de zijbeuken gescheiden door standvinken. Deze stijlen met schoren zijn met elkaar verbonden door onderslagbalken (in de lengterichting van de kerk). De standvinken ondersteunen een houtconstructie die het dak draagt: vier kapspanten die bestaan uit schoorwerk. In het middenschip bevindt zich direct achter de hoofdingang een houten tribune: balklaag op onderslagbalk en twee standvinken, smeedijzeren hekwerk met Christusmonogram.
In het middenschip stonden twee rijen kerkbanken opgesteld. Aan het plafond hingen drie smeedijzeren kroonluchters. Het koor opent naar het middenschip via een grote rondboog. Het altaar was geplaatst op een betegeld (rood / zwart) en trapsgewijs verhoogd koor.
De inventaris bestond uit een beeld van moeder Anna (verwijderd in 1968) en houten beelden van Maria met Christuskind, Sint-Jozef met kerkje aan de voet, H. Gerardus en een Laatste Avondmaal.

Op Allerheiligen 1968 heeft Mgr. J. Bluyssen de kerk geconsacreerd en de altaarsteen ter ere van St.-Joseph met de relikwieën van de martelaren Felicitas en Perpetua gezegend. Daarmee werd de kerk verheven tot een officiële parochiekerk.

Herbestemming
Na het onttrekken van de kerk aan de eredienst op 26 mei 2013, heeft een deel van het interieur onder andere een herbestemming gekregen in de Norbertusparochie, zoals in Petruskerk te Hilvarenbeek en in de Willibrorduskerk en de kapel van het Koetshuis te Diessen Maar ook in bijvoorbeeld het klooster van de zusters Carmelitessen te Simacourbe in Frankrijk. De kerstgroep is met Kerstmis te zien in de Mariakapel onder de toren van de Willibrorduskerk te Diessen.