NorbertusBode zomer 2019

Vóór de pinksterdagen is het zomernummer van de NorbertusBode huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Hilvarenbeek. Het thema is Oogst. Dagelijks putten we energie uit ons geloof. Meer vanuit het parochiewerk bekeken: waaruit bestaat de oogst in de Norbertusparochie zoal, vijf jaar na de fusie? 

Deze editie bevat ook een special gewijd aan Steven Barberien. Op deze pagina o.a. aansprekende fragmenten uit preken en herinneringen van parochianen aan onze pastoor, die op 30 juni voorgaat in zijn laatste viering in onze parochie. 

Rectificatie opbrengst collecte vasten
De opbrengst van de collecte bij gelegenheid van de vasten 2019, bestemd voor Sander Kesseler in Oeganda, is hoger uitgevallen dan het bericht hierover in de NorbertusBode vermeldt: € 3.511,70. 

NorbertusBode zomer 2019

Alles Kidz zomer 2019

Katern voor Steven Barberien
Op woensdag 5 juni hebben enkele redactieleden het aan Steven Barberien gewijde katern in de NorbertusBode persoonlijk bij hem afgegeven op de pastorie. Zodra de pastoor de pagina in handen had, nam hij ruim de tijd kennis te nemen van de inhoud. Zichtbaar verrast kon hij alleen maar constateren dat het hier een mooi en deugddoend geschenk betrof.   

Dit initiatief van de redactie naar aanleidng van pastoor Barberiens afscheid van onze parochie was goed geheim gehouden. Dank aan allen die hebben bijgedragen aan deze pagina. 

Afscheid pastoor Barberien zomer 2019

A. Otte biedt katern aan pastoor aan
Lezend gezelschap
Pastoor neemt kennis van de inhoud