Actueel

Gebed van de maand juli

Op maandag 1 juli is het Keti Koti, de dag waarop we de slavernij herdenken en de afschaffing ervan vieren.
Dit jaar markeert het feest het einde van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, dat op 1 juli 2023 begon.

Hieronder de link naar het gedicht van juli 2024.

Gebed van Popko van Meekeren n.a.v. Keti Koti 2024

Vakantie pastoor Massaer en sluiting secretariaat

Pastoor Massaer is afwezig vanaf zaterdag 3 augustus t/m vrijdag 9 augustus. Er zijn wel vieringen op zondag 4 augustus in beide kerken. De doordeweekse vieringen komen te vervallen. 

Het parochiesecretariaat in Diessen is gesloten van 22 juli t/m 9 augustus. Gelieve uw misintenties voor deze periode op tijd aan te leveren. U kunt in deze periode wel misintenties opgeven in de Petruskerk op donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur, ingang achterom.

Afscheid

Op vrijdag 12 juli hebben we vanuit de Petruskerk gelovig afscheid genomen van José van Gool (83 jaar), waarna begrafenis op het parochiekerkhof. 

Busreis naar Kevelaer

Op donderdag 22 augustus vertrekt er een bus met opstapplaatsen in Diessen, Hilvarenbeek, Oostelbeers, Middelbeers, Oirschot en Best naar de Mariabedevaartplaats Kevelaer in Duitsland. 
Kosten: 25 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen t/m 12 jaar. 

Meer info en mogelijkheid tot aanmelden (voor 1 augustus) bij Tilly Hems, (013) 5141962.

Hoor je mij? - een bedevaart voor gezinnen

De afdeling Familiepastoraat van het bisdom Den Bosch organiseert op zaterdag 31 augustus een bedevaart van één dag voor gezinnen, in samenwerking met parochie Heilige Willibrord in Waalre, waar Willibrord ooit zelf een kerk stichtte.

Voor meer informatie klik hier: 
Hoor je mij? – een bedevaart voor gezinnen

Laatste viering met Luciani?

De woord- en gebedsviering met Luciani op zaterdagavond 29 juni om 18.30 uur in de Petruskerk zou de laatste  van het jongere(n)koor zijn. Na de zomervakantie onderzoeken de leden echter nog de mogelijkheden van een 'doorstart'. 

Bedankje van het parochiebestuur
"Na ruim 45 jaar mooie eigentijdse vieringen te hebben verzorgd, heeft Luciani te kennen gegeven het vuur niet meer brandend te kunnen houden. Het parochiebestuur dankt de leden van Luciani hartelijk voor hun muzikale inzet ten behoeve van de vieringen gedurende al die jaren."

Voor meer info over Luciani klik hier.

Koorrooster Petruskerk

Via de link hieronder komt u bij het rooster - tot eind augustus -van De Beekse Cantorij, het Dames- en Herenkoor en de Scola in de Petruskerk voor het kerkelijk jaar 2023 - 2024. 

Koorrooster Petruskerk 2024 2

Vieringen door de week

* Dinsdag om 19.00 uur eucharistieviering in het Koetshuis (gedachtenis overledenen afgelopen jaar).

* Woensdag, donderdag en vrijdag
Eucharistieviering om 8.30 uur in het Koetshuis, om 8.10 uur voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans.

Viering ter ere van Maria
Elke eerste zaterdag van de maand om 15.00 uur in de Willibrorduskerk, Diessen.


Digitale vieringen 
U kunt de vieringen vanuit de Petruskerk in Hilvarenbeek live volgen via

* BeekTV, kanaal12;
* www.hilverportal.nl;
* Kerk-tv Hilvarenbeek op YouTube. 

Radio Maria
Parochianen die op zoek zijn naar verdieping, wijzen we op de website www.radiomaria.nl. 

 

Misintenties

Misintenties voor de weekendvieringen kunt u opgeven bij

* het parochiesecretariaat in Diessen;

* op donderdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur in de Petruskerk (via achteringang aan de Kapittelstraat) te Hilvarenbeek.

De kosten bedragen € 11,-- per misintentie.


Het is ook mogelijk dit bedrag over te maken via IBAN NL49RABO 01409 58 312 t.n.v. RK Parochie
H. Norbertus o.v.v. de persoon voor wie de mis bestemd is.

Misintenties en privacy
Als u een misintentie aanmeldt, geeft u de parochie toestemming de naam van de overledene(n) voor te lezen in de kerk en te publiceren in de Hilverbode of op de website bij Vieringen. Vermelding blijft achterwege als u nadrukkelijk aangeeft daarop geen prijs te stellen. Dit in het kader van de wet op de privacy.