Luciani

Koor Luciani van Norbertusparochie in Hilvarenbeek

Het koor ĎLucianií, voornamelijk dames en enkele heren, staat onder leiding van Ramon van de Boom.
Eens in de drie ŗ vier weken†verzorgt het de gezangen in de zondagse viering van 11.00 uur in de Petruskerk. De repetities zijn op dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur. ĎLuciani' heeft een eigen liturgiegroep, bestaande uit enkele leden van het koor. Zij stellen de viering samen door teksten en liederen uit te kiezen rondom het thema van het evangelie.†

Het koor bestaat sinds 1978. Het telt 23 leden in de leeftijd van 35 tot en met ruim 65 jaar.†Er is vooral behoefte aan extra mannenstemmen. Stephan van der Maas was de eerste dirigent. Hij werd opgevolgd door Marlies van Woerkum. Jac Peeters, 45 jaar vaste pianist tijdens repetities en vieringen, neemt in oktober 2023 afscheid.††

Het is leuk met zo velen aan een modern repertoire te werken. Samen zingen is ook gezellig.

Wie lid wil worden, kan op dinsdagavond een keer langskomen en/of contact opnemen met ťťn van onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen