Geschiedenis voormalige St.-Josephparochie Haghorst

Een decreet van bisschop Hurkmans van 1 mei 2012 voegde de† Haghorstse St.-Josephparochie samen met de H.-Antonius-parochie in Biest-Houtakker, de H.-Willibrordusparochie in Diessen en de H.-Adrianus in Esbeek tot de nieuwe parochie
H. Norbertus.†Na de viering op 26 mei 2013 werd de†St.-Joseph-kerk officieel aan de eredienst onttrokken.
In het gebouw is nu een fysiotherapiepraktijk gevestigd.

Dit is het laatste en voor velen ook het enige bekende stukje geschiedenis van parochie en kerk te Haghorst.


Ad Vugs uit Haghorst, oud-bestuurslid van de St.-Josephparochie en voormalig vicevoorzitter van het parochiebestuur van de Norbertusparochie, heeft zich verdiept in wat eraan voorafging.
Zijn bevindingen staan nu op deze website.†

Wie meer wil weten over de geschiedenis van de andere parochies die toegetreden zijn tot de†
Norbertusparcochie, klikt hier. Binnenkort wordt een begin gemaakt met het beschrijven van de geschiedenis van de H.-Antoniusparochie in Biest-Houtakker.