Kerstcollecte 2019 voor Stichting Benjamin

Onze Sint-Norbertusparochie ondersteunt het sociale project van Benjamin graag met de opbrengst van de collecte in onze kerstvieringen.
Met Kerstmis is Jezus mens geworden en daarmee heeft hij zich solidair getoond met het lot van ons mensen. Het is een mooi gebaar dat wij in het voetspoor van Jezus solidair zijn met deze jongvolwassenen met een beperking.

U kunt uw bijdrage doneren in de collectebus in de kerk en op rekening
NL49 RABO 0140 9583 12 t.n.v. H-Norbertus o.v.v. Benjamin.

Dank u wel! †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Pastoor Massaer

Voor recente informatie van en over Stichting Benjamin klik hier.