benjamin groepsfoto

Kerstcollecte 2019 voor Stichting Benjamin

Stichting Benjamin, u heeft er vast en zeker al van gehoord, maar hoe staat het daar nu mee?

 

Benjamin is een woonvoorziening voor elf jongvolwassenen met een beperking. Medio april 2020 gaan ze wonen in de elf geschakelde appartementen van De Eenhoorn in Diessen. Momenteel wordt dit complex daarvoor aangepast.
De overdekte gang aan de binnenplaats, waarop alle deuren uitkomen, wordt dichtgemaakt met kozijnen. De bewoners gaan hierlangs naar de gezamenlijke ruimtes met onder andere een grote woonkamer, een snoezelruimte, een zorgbadkamer, een was- en strijkruimte en een slaapkamer voor de nachtzorg. Er komt ook een grote keuken, die we samen met dorpscoöperatie Wij-wel gaan gebruiken.

 

Samenwerking met Wij-wel
Stichting Benjamin gaat met Wij-wel overigens meer mooie verbindingen aan. De dorpscoöperatie zorgt voor vrijwilligers die als gastheer of -vrouw aan de slag gaan, of als chauffeur voor de bus die vervoer naar de dagbesteding en voor ouderen in het dorp verzorgt. Er komt een tuinman, er is begeleiding bij activiteiten, etc. etc. Maar ook de Benjaminners kunnen helpen, in de grote ruimte van Wij-wel of in de keuken.
Kortom, we gaan er samen iets moois van maken.

Bewoners
Momenteel is de stichting Benjamin druk met de voorbereidingen. We hebben nu de groep bewoners compleet! Elf leuke Benjaminners met heel uiteenlopende beperkingen.

Er zijn bewoners met een ‘hoger’ niveau, die (specifieke) begeleiding nodig hebben, en er zijn er die intensieve (24 uurs-)zorg vragen. Eigenlijk net als in een groot gezin: de oudsten kunnen en mogen wat meer, terwijl de jongsten nog in de luiers zitten. En samen vormt het een mooi geheel: Benjamin!

Ouders
Maar ook de ouders moeten goed met elkaar overweg kunnen. Hun kinderen wonen dan wel op zichzelf, de ouders kijken uiteraard over de schouders van het zorgteam mee. Er zijn veel vergaderingen en bijeenkomsten, maar naast al het zakelijke ontstaat er een prachtige groep mensen, die elkaar nauwelijks kenden maar allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: een veilig thuis voor hun speciale kind. Het is mooi om te zien hoe deze ouders een steeds hechtere groep worden, die lief en leed met elkaar durven delen en er samen de schouders onder zetten.

Zorg
Ook de zorg neemt vastere vormen aan. We zijn een samen-werking aangegaan met Woondroomzorg, een woonzorgaan-bieder. Op 11 november is de coördinator gestart. Samen met haar zijn we op zoek naar geschikte kandidaten voor het team dat straks de Benjaminners begeleidt. Het gaat om een groep speciale jongeren. Daarom is het belangrijk goede afspraken te maken, zodat ze hun eigen, veilige plekje in Diessen hebben. Zelfs de ouders kunnen daar straks niet zomaar, maar alleen na goed overleg binnenlopen, zodat er geen onverwachte onrust bij de bewoners ontstaat . Die hebben vooral bescherming en duidelijkheid nodig.

Financiën
Het financiële gedeelte is ook belangrijk. De zorg kopen we in van de gezamenlijke PGB’s (Persoons Gebonden Budget). Huur en inrichting van hun appartementje betalen de Benjaminners van hun spaarcenten en (Wajong-)uitkering.
Voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes (ook die van Wij-wel) zijn we begin 2019 een donatiecampagne gestart. Burgers, bedrijven, fondsen en allerlei mooie initiatieven hebben meer dan een kwart miljoen bijeengebracht. Daarmee zijn we heel dicht bij ons streefbedrag. We wachten nog op een paar subsidies en de opbrengst van andere initiatieven en dan gaan we onze lang gekoesterde droom verwezenlijken:

een veilig eigen thuis voor onze speciale kinderen. 
 

Dank u wel!
We danken iedereen voor zijn bijdrage aan onze droom en wensen u een heel fijne kerst.

Stichting Benjamin Diessen

Meer informatie over Benjamin vind u op de website www.benjamindiessen.nl