Gezinsvieringen op Facebook

Sinds Palmpasen verzorgt pastor Jochem van Velthoven uit Terneuzen elke†zondag en woensdag†op Facebook een live gebedsviering voor gezinnen. Hij doet dat op de pagina van het gezinspastoraat Sint Franciscuscentrum van het bisdom Breda.†Bij elke viering doen er twee- ŗ driehonderd mensen mee.
(Van 10 tot en met 15 januari is pastor Van Velthoven op retraite; een vervanger neemt de vieringen over.)

Het Katholiek Nieuwsblad heeft aan dit succesvolle initiatief een artikel†gewijd.

Zie ook onder de Alles-Kidzknop op deze pagina.