Gezamenlijke ziekenzalving huize Clossenborgh

Op zondag 11 februari is de internationale ziekendag.
Deze wordt in huize Clossenborgh gevierd op woensdag 21 februari om 14.30 uur in een H. Mis met een gezamenlijke ziekenzalving.

In een brief nodigt pastoor Massaer de bewoners van verzor-gingshuis de Clossenborgh uit aan deze gemeenschappelijke ziekenzalving deel te nemen.

* Voor de brief klik op de link hieronder

Brief pastoor Massaer over ziekenzalving Clossenborgh

* Aanmelden voor deze viering kan door het invullen van onderstaand strookje

–----------------------------------------------------------------------------------

NAAM:……………………………………………………………..

ADRES:…………………………………………… KAMER………………….

TEL:………………………………………….. Aantal familieleden aanwezig…………….

Voor meer info kunt u contact opnemen met:

Pastoor Massaer, Heuvelstraat 1, 5087 AA DIESSEN, tel (013) 504 1215

E-mail: pastoor@h-norbertus.nl