Actueel 17 mei 2024

Pinksteren 
Het feest van Pinksteren, vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart, is op een zondag en maandag tussen 9 mei en 13 juni. 
Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. Jezus had zijn apostelen beloofd dat Hij hun de Geest zou zenden: God zelf, die in gelovigen woont en werkt en hen voor altijd met God verbindt. Dit goddelijke geschenk markeert de geboorte van de Kerk. De apostel Petrus treedt na de neerdaling van de Geest als eerste naar voren om zich te richten tot de joodse bewoners van Jeruzalem.

Jan Coghe, o.a. Vlaams priester en dichter,  heeft verschillende dichtbundels gepubliceerd. Hieronder een gedicht over Pinksteren.

Jan Coghe, Pinksteren


Klik op de download hieronder voor het gedicht van de maand mei 2024.

Er zullen tijden zijn dat je je moedeloos voelt...

Afscheid

Op woensdag 8 mei hebben we vanuit de Petruskerk gelovig afscheid genoemen van Stien van Doormaal-Oprins (93 jaar), waarna crematie te Diessen.

Op dinsdag 23 april hebben we vanuit de Petruskerk gelovig afscheid genomen van Rietje Vorselaars-Swaanen (87 jaar), waarna begrafenis te Hilvarenbeek.

Alphacursus 

* Tijdstip: inloop v.a. 18.15 uur; start 18.30 uur; einde 21.15 uur
* Plaats: pastorie te Diessen
* Data: donderdagavond
- 15 februari: informatieavond; 22 en 29 februari;
- 7 en 14 maart;
- 4, 11 en 18 april; 
- 3, vrijdag 17, 23 en 30 mei;
- 6 juni.

- Zaterdag 20 april: dag op de pastorie te Diessen  

Wat houdt de Alphacursus in?
In een serie van tien bijeenkomsten ontdek je samen met anderen alles over het christelijk geloof.
Elke bijeenkomst begint met een maaltijd. Daarna wordt er een filmpje getoond over een bepaald thema, waarover je met andere deelnemers in gesprek gaat.

Vieringen met Luciani

De woord- en gebedsvieringen met Luciani op zaterdagavond om 18.30 uur in de Petruskerk zijn op de volgende data:

* 18 mei (Pinksterweekend)
* 29 juni (feest van Petrus en Paulus)


Koorrooster Petruskerk, aangepast

Welk koor zingt op welke zondag?

Via de link hieronder komt u bij het rooster van de koren in de Petruskerk voor het kerkelijk jaar 2023 - 2024, tot eind augustus. 

Koorrooster Petruskerk 2024 2

Vieringen door de week

* Dinsdag om 19.00 uur eucharistieviering in het Koetshuis (gedachtenis overledenen afgelopen jaar).

* Woensdag, donderdag en vrijdag
Eucharistieviering om 8.30 uur in het Koetshuis, om 8.10 uur voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans.

Viering ter ere van Maria
Elke eerste zaterdag van de maand om 15.00 uur in de Willibrorduskerk, Diessen.


Digitale vieringen 
U kunt de vieringen vanuit de Petruskerk in Hilvarenbeek live volgen via

* BeekTV, kanaal12;
* www.hilverportal.nl;
* Kerk-tv Hilvarenbeek op YouTube. 

Radio Maria
Parochianen die op zoek zijn naar verdieping, wijzen we op de website www.radiomaria.nl. 

 

Misintenties

Misintenties voor de weekendvieringen kunt u opgeven bij

* het parochiesecretariaat in Diessen;

* op donderdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur in de Petruskerk (via achteringang aan de Kapittelstraat) te Hilvarenbeek.

De kosten bedragen € 11,-- per misintentie.


Het is ook mogelijk dit bedrag over te maken via IBAN NL49RABO 01409 58 312 t.n.v. RK Parochie
H. Norbertus o.v.v. de persoon voor wie de mis bestemd is.

Misintenties en privacy
Als u een misintentie aanmeldt, geeft u de parochie toestemming de naam van de overledene(n) voor te lezen in de kerk en te publiceren in de Hilverbode of op de website bij Vieringen. Vermelding blijft achterwege als u nadrukkelijk aangeeft daarop geen prijs te stellen. Dit in het kader van de wet op de privacy.