Actie Kerkbalans 2024

Jaarlijks in januari start Actie Kerkbalans, die in 2024 in onze parochie loopt van 11 tot en met 28 januari. Ook dit jaar is het motto: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

* Staat u in de kerkbijdrage-administratie vermeld, dan krijgt u in de tweede week van januari een brief met intekenkaart in de brievenbus. Graag inleveren vóór maandag 29 januari 2024.
* Deelnemers met een doorlopende machtiging ontvangen geen informatie. De incasso’s lopen gewoon door. Wilt u iets wijzigen, gelieve dan een mailtje te sturen naar administratie@h-norbertus.nl.

Wij hopen van harte dat u ook in 2024 weer meedoet.

Bijdragen als niet-kerkbetrokkene
Ook als niet-kerkbetrokkene kunt u via Kerkbalans bijdragen. De Stichting Petrusfonds en de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk financieren het onderhoud van onze kerkgebouwen, zodat we ze kunnen behouden voor de volgende generaties.

Informatie
Mocht u – om wat voor reden dan ook – niet benaderd zijn, dan vindt u de informatie op de tafel achter in de kerk, in de Mariakapel of op de parochiewebsite. Door het invullen en inleveren van de intekenkaart kunt u alsnog uw bijdrage leveren aan de financiering van het werk in en om onze parochie. Of u kunt een mailtje sturen naar administratie@h-norbertus.nl.

Flyer Actie Kerkbalans 2024

Intekenkaart Kerkbalans 2