Onze-Lieve-Vrouw van de Voort, Hilvarenbeek

kapel kl voort

Kleine Voort 1, 5081 XG  

Omstreeks 1500 werd in het gehucht de Voort, een kleine kilometer ten noordwesten van de parochiekerk van Hilvarenbeek, een 'stenen stocxken' met daarin een Mariabeeld geplaatst. Het 'stocxken', waarboven een afdak was aangebracht, werd door een schutting omgeven, waardoor bezoekers waren gescheiden van passanten.

In de eerste decennia van de 17de eeuw kwamen er koortslijders naar deze plek. Velen vonden naar eigen zeggen baat bij een bezoek aan het Mariabeeld. Na 1648, het precieze jaar is niet bekend, is het 'stocxken' vervallen en stopt de verering op deze plek. In de Hilvarenbeekse parochiekerk echter bleef een verering van O.-L.- Vrouw van de Voort bestaan.

Nieuwe kapel in 1938
In 1938 is in buurtschap de Voort aan de Tilburgseweg weer een kapel gebouwd, toegewijd aan O.-L.-Vrouw van De Voort. De Beekse architect Pierre Tooten heeft deze ontworpen. De kapel is op 22 mei 1938 in gebruik genomen bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van deken H. van der Kamp. In een gevelsteen aan de achterzijde werd de tekst gegrift : Beek schonk als blijk van minne, U Reine Koninginne, zijn schoone gave blij, voor ‘s dekens jubeltij. Op de voorgevel is de tekst Koninginne weest gegroet aangebracht.

De Tilburgse beeldhouwer Manus Evers heeft omstreeks 1938 het zandstenen beeld vervaardigd van Maria met haar kind op de rechterarm.

Wetenswaardigheden
In 1977 was er sprake van dat de kapel zou moeten worden gesloopt in verband met de aanleg van de nieuwe provinciale weg. Buurtbewoners hebben de afbraak ternauwernood kunnen verhinderen. 

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de kapel in 1988 werd een bronzen luidklokje aangebracht, afkomstig van het klooster van de broeders van Liefde aan de Ringbaan West te Tilburg.

In 2014 is de kapel grondig opgeknapt.

Mariabeeld De Voort Hilvarenbeek