Restauratie vieringtoren Petruskerk

Eind 2016 is een begin gemaakt met groot onderhoud aan de vieringtoren midden op de kruising van de Petruskerk. De werkzaamheden omvatten het vernieuwen van de dakleien, reparatie en vervanging van het houtwerk, loodgieters- en schilderwerk. De kosten zijn geraamd op € 65.000,- en komen deels ten laste van de onderhoudssubsidie (Brim-regeling) en deels van de Stichting Petrusfonds.

Op donderdag 16 februari 2017 is de restauratie afgerond door de haan en het kruis, die door de pastores zijn ingezegend, terug te plaatsen.

 

Voor een fotoreportage van de inzegening en van de afrondende werkzaamheden kijk hier.