Haghorst

De kerk van Sint Joseph

Witvenstraat 29, 5089 NG

Een mislukte poging banken te pachten in de kerk van Diessen deed zes inwoners van de Haghorst besluiten naar pastoor Van de Linden te gaan om hem te spreken over de bouw van een kerk op de Haghorst. Op 3 november 1945 gaf pastoor Van de Linden zijn toestemming.

De congregatie van de paters Passionisten uit Mook was op zoek naar een vestingplaats voor een nieuw studiehuis met kapel. Ze hadden er wel belangstelling voor zich in Haghorst te vestigen, maar Mrg. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch, keurde de plannen af. Daarom besloten de inwoners van Haghorst zelf een kerk te bouwen. Een inzamelingsactie bracht 13.675 gulden op.
Van de heer Van Dijck uit Baarschot kocht het kerkbestuur van de Willibrordusparochie 1,2 hectare grond op de Haghorst. Hierop moesten de kerk, de pastorie en het kerkhof verrijzen. Architect Pontzen uit Tilburg maakte een ontwerp voor pastorie en kerk en aan de gebroeders Van Gestel, metselaars uit Diessen, en Fons van Gijzel, timmerman eveneens uit Diessen, werd de bouw gegund voor de som van circa 20.000 gulden. Het ontbrekende geld werd door de Willibrordusparochie bijgelegd.

Op 6 oktober 1946 heeft pastoor Van de Linden een hardstenen gedenkplaat gezegend en ingemetseld. Op zondag 22 december 1946 zegende genoemde pastoor het (nood-)kerkje in, dat werd toegewijd aan St.-Joseph. De totale stichtings- en inrichtingskosten bedroegen uiteindelijk 31.000 gulden. 

Noodkerk

Noodkerk in 1946

Interieur Noodkerk in 1946

Interieur noodkerk

Parochie Haghorst

Van een zelfstandige parochie was toen nog geen sprake. Op aanhoudend verzoek van de inwoners van de Haghorst stemde de bisschop ermee in op de Haghorst een afzonderlijke parochie te stichten. Vanaf 22 juli 1949 kende de toenmalige gemeente Diessen behalve de oude St.-Willibrordusparochie dus ook de St.-Josephparochie.

Enige jaren later werd aan de noodkerk een sacristie gebouwd.

Noodkerk met aanbouw van sacristie

Noodkerk met aanbouw van sacristie

Renovatie en uitbreiding

In 1963 werd in de kapconstructie boktor aangetroffen, waardoor de gordingen en de sporen evenals het dakbeschot aan vervanging toe waren. Er werden plannen gemaakt voor groot onderhoud en uitbreiding van de kerk. In 1968 is onder pastoor Jilisen de kerk grondig gerenoveerd en verbreed. Aan beide zijden werd de buitenmuur weggebroken en een nieuwe naar buiten uitgebouwd, waardoor er twee keer een gang ontstond. Aan de noordgevel werd een portaal gebouwd.

Op het feest van Allerheiligen in 1968 heeft Mgr. J. Bluyssen de Sint-Josephkerk geconsacreerd en de altaarsteen met de relikwieën van de martelaren Felicitas en Perpetua gewijd. 

Kerk Haghorst met portaal

Onderhoudswerkzaamheden 2011

Hoewel sluiting van het kerkgebouw dreigde vanwege het zeer geringe aantal kerkgangers, zijn in het belang van de instandhouding van het gebouw in 2011 grote en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de kerk uitgevoerd. Er waren diverse lekkages aan de daken en defecte hemelwaterafvoeren. Ook was het voegwerk van de buitenmuren slecht.

Kerk Haghorst

Het gebouw na recent onderhoud

Interieur kerk na renovatie

Interieur kerk na renovatie

Sluiting

Op 1 mei 2012 is de Sint-Josephparochie opgegaan in de R.K. Parochie H. Norbertus. Op zondag 26 mei 2013 is de laatste viering geweest in de kerk. Daarna is deze aan de eredienst onttrokken. Het gebouw en de grond zijn verkocht en op 1 juli 2016 notarieel overgedragen aan de nieuwe eigenaren, de heer en mevrouw Mutsaerts uit Oisterwijk. Ze hebben een fysiopraktijk in de voormalige kerk gevestigd. 

Bedienaren van de Sint-Josephparochie

 

Voor de uitgebreide geschiedschrijving van de Sint-Josephparochie klik hier.