Restauratie Anna-altaar Willibrorduskerk

anna-altaar willibrorduskerk

 

In de winter van 2015 - 2016 is het 18de-eeuwse Anna-altaar uit de Willibrorduskerk gerestaureerd in de voormalige Jozefkerk in Haghorst. Vrijwilligers van gilde Sint-Sebastiaan onder leiding van Bart van Nunen hebben een groot aandeel in de werkzaamheden gehad. De vlonder en de draagconstructie zijn vernieuwd of verstevigd.  

De engeltjes (putti) en de ornamenten zijn gerestaureerd door Gerrit de Jong ( Meeuwen).
Sanneke Senders van L’ArtiSan (Knegsel) heeft het marmeren en het schilderwerk gedaan.

Klik hier voor foto's van het demonteren en restaureren van het Anna-altaar. Er zijn ook twee foto's van het gerestaureerde altaar in de kerk. Om de foto's te vergroten, klik één keer op de afzonderlijke afbeeldingen.

 

Geschiedenis en beschrijving van het Anna-altaar
Voor de geschiedenis van het altaar en de beschrijving van de verschillende onderdelen klik hier.

 

Gilde Sint-Sebastiaan als beschermheer van het Anna-altaar
Pastoor Steven Barberien meldde in 2003, tijdens zijn eerste H. Mis voor het gilde, dat de toestand van het Anna-altaar allerbelabberdst was. Als beschermheer van dit altaar had het gilde in 2001 en 2002 de opbrengst van de pinkstermarkten al gereserveerd voor restauratie en conservering van het altaar en het beeld van Sint-Sebastiaan.

Hoofdman Piet de Brouwer kon daarom in 2003 aan pastoor Barberien een cheque overhandigen van 750 euro. De pastoor bedankte het gilde voor de mooie geste. Hij wees erop dat de kunstschatten in de kerk een geschenk zijn van onze voorouders. We moeten daar zuinig op zijn en er goed mee omgaan. De pastoor hoopte dat het initiatief van het gilde Sint-Sebastiaan navolging zou vinden.

NLdoet
Gilde Sint-Sebastiaan heeft in 2016 de restauratie van het Anna-altaar aangemeld bij het Oranje Fonds.
Het toegekende bedrag van € 400,- heeft het gilde overgemaakt aan de Stichting Behoud Willibrorduskerk Diessen. 

 

Belang van de gilden
Het Anna-altaar is nu weer in volle glorie hersteld. Het gilde hoopt hiermee ook een voorbeeld te zijn voor anderen: het is goed geld te reserveren voor het behoud van de kerkelijke kunstschatten in de Norbertusparochie.

Uit deze activiteit blijkt dat gilden geen folklore zijn. Ze zijn een levend onderdeel van onze gemeenschap en hebben zorg voor de kerk waaruit ze zijn voortgekomen.


Stichting Behoud Sint Willibrorduskerk
Behalve het gilde spant de Stichting Behoud Sint Willibrorduskerk Diessen zich eveneens in voor het bijeenbrengen van gelden voor het instandhouden van kunstschatten in de Willibrorduskerk. U kunt de Stichting hierbij financieel ondersteunen op banknummer NL41RABO0130061476.