Restauratie hoogaltaar Willibrorduskerk Diessen

Gerestaureerde Willibrordusaltaar Diessen


Na een succesvol verlopen restauratie van de beide zijaltaren vroeg pastoor Barberien aan de werkgroep of ze ook het hoofdaltaar zou kunnen restaureren. Het antwoord van de leden, Bart van Nunen, Janus Plasmans en Rini van den Meijdenberg, was positief. Eind 2016 zijn ze met de voorbereidingen begonnen.

 

Externe restaurateurs
Bij deze restauratie zijn ook enkele externe specialisten betrokken geweest. Het schilderij/doek van de H. Willibrordus ging naar Joost Theeuwes uit Hilvarenbeek, die deze restauratie begin 2017 in zijn atelier in Hilvarenbeek heeft verricht.
Gerrit de Jong uit Meeuwen heeft de beschadigingen op diverse houten beelden hersteld.
Sanneke Senders van L”ArtiSanne uit Waalre heeft vervolgens het specifieke schilderwerk en het marmeren gedaan.

 

Materiaal uit kerk in Brussel
Om de kerk en het priesterkoor verder aan te kleden heeft de werkgroep op 5 januari 2017 met een kleine vrachtwagen o.a. kerkbanken, houten afscheidingen, planken, vlonders en een tabernakel uit een aan de eredienst onttrokken kerk in Brussel gehaald.
Bart van Nunen heeft hier o.a. een kast van gemaakt voor de opslag van dozen met kaarsen. De kerkbanken zijn na grondige reiniging en verschillende lagen vernis op het priesterkoor neergezet. De houten panelen zijn voor en achter in de kerk geplaatst. Bart heeft de vlonders vermaakt en van wielen voorzien. Ze dienen nu als onderstel voor de kleine orgels in Hilvarenbeek en Diessen. Het tabernakel was in dermate slechte staat dat Bart er de nodige tijd aan heeft moeten besteden om het de oorspronkelijke functie terug te geven.

 

Voorbereidingen
Op 31 januari 2017 hebben o.a. bestuursleden van het Willibrordusfonds - staande op een rolsteiger - geholpen met het spannen van een groot doek/gordijn om de werkzaamheden aan het altaar zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken en zo min mogelijk stof de kerk in te laten waaien. Op 1 februari al is Bart met zijn voorbereidende werkzaamheden begonnen. Het schilderij /doek werd uit het altaar gehaald en met een kleine vrachtwagen naar de restaurateur in Hilvarenbeek gebracht.

Het altaar kwam aan drie zijden in de steigers te staan. Op 17 februari hebben bestuursleden geholpen met de opbouw. Het steigermateriaal was afkomstig van Orto B.V. in Biest-Houtakker. Uit veiligheidsoverwegingen is voor een professionele steigerbouwer gekozen, omdat op zeer grote hoogte gewerkt moest worden.

 

Werkzaamheden
Daarna kon de restauratie daadwerkelijk beginnen. Daar waar nodig werden rotte/versleten stukken hout vervangen. Ook heeft Bart een nieuw kruis gemaakt. Er waren weinig tegenslagen en alle betrokken partijen hebben zich netjes aan hun afspraken gehouden. De werkzaamheden verliepen zo voorspoedig dat de steiger al op 3 april afgebroken kon worden. Ook deze klus is weer met hulp van leden van het stichtingsbestuur geklaard.

 

Afwerking
Hierna werd het inmiddels gerestaureerde schilderij/doek bij Joost Theeuwes in Hilvarenbeek opgehaald en teruggeplaatst in het hoofdaltaar. Ook het stofgordijn kon worden opgeruimd. Op enkele kleine dingen na was de klus voor Pasen 2017 geklaard. Toen konden de kerkbezoekers zien wat de afgelopen maanden achter het gordijn had plaatsgevonden.

 

Inzegening
Na de viering van zaterdagavond 1 juli heeft bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen, oud-Diessenaar, de drie gerestaureerde altaren ingezegend. De gildes boden bij die gelegenheid de opbrengst van hun ‘verbroederingsfeest 2016’ aan voor de altaarrestauratie: € 925,00.

Het was een mooie, fijne klus. Dank aan al degenen die aan de restauratie hun medewerking hebben gegeven.

 

 

*Voor meer foto's van de restauratie klik hier.
*Voor meer informatie over het Willibrordusaltaar klik hier